در بین فعالیت های کودک نقاشی از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است، چون تماماً از درون کودک سرچشمه می گیرد و پایه و اساس دیگر فعالیت های کودک خواهد بود. در ادامه این مقاله از مجموعه مقالات آکا, یاد میگیرید که چگونه قدم به قدم نقاشی گورخر را رسم کنید. در این مقاله الگوهای ساده و آسان و در عین حال زیبا و جذاب برای کودکان جهت یادگیری نقاشی جمع آوری شده است. این الگوها می توانند کودکان را ترغیب و تشویق به کشیدن نقاشی کنند.

آموزش نقاشی گورخر برای کودکان

مرحله اول)

آموزش نقاشی گورخر

مرحله دوم)

نقاشی گورخر فانتزی

مرحله سوم)

نقاشی گورخر بچه گانه

مرحله پنجم)

نقاشی گورخر کارتونی

مرحله هفتم)

نقاشی گورخر آسان

مرحله هشتم)

نقاشی گورخرها

مرحله نهم)

نقاشی گورخر برای کودکان

مرحله دهم)

نقاشی گورخر با دست

مرحله یازدهم)

نقاشی گورخر

مرحله دوازدهم)

اموزش نقاشی گورخر به کودکان

مرحله سیزدهم)

آموزش کشیدن نقاشی گورخر

مرحله چهاردهم)

آموزش نقاشی گورخر برای کودکان