آکاآپ: جشن خودکار از مراسمی جذاب برای دبستانی ها محسوب می شود.جشن خودکار مخصوص دانش آموزانی است که برای اولین بار از خودکار استفاده کنند. در واقع در این جشن مدادها با خودکار معاوضه می شوند و دانش آموز بعد از این، برای نوشتن از خودکار استفاده می کند.

 برای برپایی این مراسم از ایده های متنوع و خلاقانه برای تزیین خودکارها استفاده می شود. اگر قصد دارید جشن خودکار برپا کنید, ایده های جالب برای تزیین خودکار که در ادامه گردآوری کرده ایم مشاهده کنید.

تزیین خودکار جشن خودکار

تزیین خودکار با کاموا

 

تزیین خودکار عقد

تزیین مداد

 

تزیین خودکار با کاغذ رنگی

تزیین خودکار

تزیین مداد برای کودک

تزیین مداد و خودکار

تزیین مداد برای کودکان

تزیین مداد برای روز کودک

تزیین خودکار

 

تزیین خودکار با نمد

تزیین خودکار برای جشن

ایده برای تزیین خودکار

 

تزیین خودکار برای مدرسه

تزیین خودکار با مقوا

تزیین خودکار با فوم

تزیین خودکار عروس

تزیین خودکار جشن خودکار

تزیین خودکار با کاموا

مدل های تزیین خودکار عروس

 

تزیین خودکار عقد

تزیین خودکار با کاغذ رنگی