بعضی از پنیرها حاوی مقدار زیادی باکتری لیستریا هستند. بنابراین در دوران بارداری نباید از این ها مصرف کنید.

این پنیرها نرم و ژله ای شکل هستند که به مرور رگه های کبودرنگی در آن ها پدیدار می شود. سعی کنید از پنیرهای پاستوریزه و تاریخ مصرف دار که از سلامت آن ها مطمئن هستید استفاده کنید.

مصرف پنیر,مصرف پنیردر دوران بارداری,تغذیه <strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='دوران حاملگی' href='http://koodakan.akairan.com/koodak/moraghebat1/'>دوران حاملگی</a></strong>, بارداری, دوران بارداری, <strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='تغذیه در دوران بارداری' href='http://koodakan.akairan.com/koodak/moraghebat1/22730.html'>تغذیه در دوران بارداری</a></strong>, حاملگی مصرف پنیر,مصرف پنیردر دوران بارداری,تغذیه دوران حاملگی, بارداری, دوران بارداری, تغذیه در دوران بارداری, حاملگی