سام هوتون پسر 5 ساله انگلیسی، جوان‌ترین مخترع دنیا حساب می‌شود. این پسر 5 ساله انگلیسی که در 3 سالگی موفق به اختراع یک جارو برای کمتر کردن زحمت کارگران شده بود به تازگی موفق شد اختراعش را به ثبت برساند و کم سن و سال‌ترین مخترع دنیا لقب بگیرد. یکی از مهم‌ترین اهداف او از اختراع این جارو کمک به پدرش بود تا بتواند برگ‌ها را راحت‌تر جمع کند. جاروی سام می‌تواند همزمان زباله‌های بزرگ وکوچک همچنین گرد وغبار را جمع‌آوری کند. پدرسام می‌گوید: «هنوز طرحی برای فروش و تولید انبوه آن وجود ندارد. ولی واقعا این جارو فوق‌العاده است.» وقتی این ایده به ذهن سام خطور کرد که یک بار پدرش را درحیاط پشتی منزل‌شان در حال جمع‌آوری شاخ و برگ‌ها وزباله‌های درشت دید. او یک بار زباله‌های درشت را جمع می‌کرد و باردیگر برای آشغال‌های ریز زمین را جارو می‌کرد. پدر سام همچنین می‌گوید: «سام به حیاط آمد و از من پرسید چرا دوبار جارو می‌کنم؟» و من جواب دادم: «بار اول برای شاخ و برگ‌ها و بار دوم برای گرد وغبار و زباله‌های ریز» و او دراین زمان به فکر افتاد. جارویی که سام اختراع کرده است 2 دسته دارد؛ جاروی اول که محکم‌تر است و بزرگ‌تر، برای زباله‌های بزرگ و جاروی دوم که ظریف‌تر ونرم‌تر است‌برای زباله‌های کوچک به کار می‌رود.

منبع : مجله شهرزاد