لارا ایگان، دختر 15 ماهه سیمون ایگان، تهیه‌کننده فیلم «سخنرانی پادشاه»، با پرتاب کردن جایزه اسکار پدرش، باعث شکسته‌شدن قسمتی از این تندیس شد. سیمون ایگان که برنده جایزه اسکار بهترین تهیه‌کننده سال شده است، درحالی‌که سعی می‌کرد تا از دختر 15 ما‌‌هه‌اش حین در دست داشتن تندیس اسکار، عکس بگیرد، برای لحظه‌ای غفلت کرد و تندیس به زمین افتاد. ایگان پدر گفت: «من این صحنه را دیدم ولی چون دور بودم کاری از دستم برنیامد، مجسمه افتاد و صدای افتادنش در فضا طنین افکند. برای چند لحظه سکوتی شوک‌آور بر همه ما حاکم شد و بعد قطرات اشک بی‌اختیار برگونه‌ام نشست.» او اضافه کرد: «این اتفاق یک فاجعه بود. فکر نمی‌کردم دخترم آن تندیس را خراب کند.» ولی پس از این‌که این تهیه‌کننده بدشانس با آکادمی اسکار تماس گرفت، متوجه شد این نخستین بار نبوده که برای تندیس‌های اسکار چنین اتفاقی می‌افتد و جایی به نام بیمارستان اسکار وجود دارد که تندیس‌های آسیب‌دیده در آنجا تعمیر می‌شوند. او با خنده ادامه داد: «به هر حال این اتفاق اگرچه بد بود ولی برای ما دو فایده مهم هم داشت. اول این‌که فهمیدیم هیچ‌وقت، چیز حساس و آسیب‌پذیر را نباید به دست بچه کوچک داد، به‌خصوص اگر تندیس اسکار باشد. دوم این‌که با جای شگفت‌انگیزی به نام بیمارستان اسکار آشنا شدیم.»

منبع : مجله شهرزاد

فرهنگی