برترین ها: مطالعات جدیدی که در یک مرکز معتبر علمی در بلژیک انجام شده نشان می‌دهد فعالیت‌های فیزیکی مداوم و با برنامه در دوره بارداری با کامل شدن دوره بارداری رابطه مستقیم داردطبق بررسی‌هایی که انجام شد محققان با مطالعه ۶۱ هزار زن که بین سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۶ دوره بارداری‌شان را گذرانده بودند به این نتیجه رسیدند که ریسک زایمان زودرس در مادرانی که طی مدت بارداری‌شان به طور منظم هفته‌ای 3 تا 5 بار ورزش سبک انجام می‌دهند تا ۲۶ درصد کاهش می‌یابد. آمار نشان می‌دهد مادران باردار متاسفانه نسبت به ورزش کردن بی‌توجه‌اند. در بلژیک از میان جامعه آماری که مورد بررسی قرار گرفته بود تنها ۶/۱۲ درصد بودند که حداقل در هفته 3 بار ورزش می‌کردند. درصد بالایی هم بودند که گفتند در طول دوره بارداری‌شان حتی یک بار هم ورزش نکرده‌اند. میانگین مدت بارداری بین عده‌ای که مرتب ورزش می‌کردند حدود ۲ روز بیشتر بود. اختلاف بین آن‌هایی که ورزش می‌کردند و آن‌هایی که اصلا تحرک نداشتند به ۵ روز می‌رسید. جالب این‌که بررسی‌ها نشان داد میانگین سطح سواد در بین زنان بارداری که مرتب ورزش می‌کردند به میزان محسوسی بالا‌تر بود.