بردوک - ارمغان فائزی: با گل پارچه ای براحتی می توانید یک صندل زیبا و متفاوت برای پای نوزاد درست کنید.وسایل لازم

  •     کش پهن
  •     یک جفت گل ابریشمی
  •     پارچه نمدی یا ابر نازک
  •     چسب حرارتی
  •     قیچی
  •     طول کش:
  •     نوزاد تازه متولد شده : 6.35 سانتیمتر
  •     یک تا سه ماه : 7.62 سانتیمتر
  •     سه تا شش ماه : 8.89 سانتیمتر
  •     شش تا دوازده ماه : 10.16 سانتیمتر

مراحل ساخت

1.شما می توانید این گل ها را به صورت آماده تهیه کنید. تور دور گل را ببرید.

,برای نوزادتان یک صندل زیبا درست کنید صندل,کودک,کاردستی,مراقبت دوران بارداری


2. برای هر صندل دو تکه کش مطابق عکس ببرید. یکی از آن ها را در قسمت وسط و پشت گل بچسبانید.

,برای نوزادتان یک صندل زیبا درست کنید صندل,کودک,کاردستی,مراقبت دوران بارداری


3.کش را اریب و نزدیک به لبه گل با چسب حرارتی بچسبانید.

,برای نوزادتان یک صندل زیبا درست کنید صندل,کودک,کاردستی,مراقبت دوران بارداری


4.وقتی کش ها در جای مناسب قرار گرفتند و چسب آن ها خشک شد، یک تکه از پارچه نمدی را به شکل مستطیل ببرید، لبه های تیزش را قیچی کنید و مطابق عکس در جای مناسب بچسبانید.

,برای نوزادتان یک صندل زیبا درست کنید صندل,کودک,کاردستی,مراقبت دوران بارداری