برترین ها: محققان آمریکایی در آزمایش‌هایی که با کودکان انجام دادند، توانستند یک رفتار خاص انسانی را نشان دهند. بر اساس آن، کودکان زمانی که حس کنند تحت شرایطی چیزی بدست نمی‌آورند، می‌خواهند که دیگری نیز دست خالی بماند.

به گزارش دویچه‌وله، بر اساس نتیجه یک پژوهش آمریکایی، کودکان اگر بدانند که طرف مقابلشان بیشتر از آنها دریافت می‌کند، از روی لجاجت و یکدندگی چیزی را با آنها تقسیم نمی‌کنند و حاضرند به همین خاطر سهم خود را هم نادیده بگیرند. نتایج تحقیق آنها در نشریه علمی „Biology Letters" منتشر شده است.به نظر می‌رسد که این رفتار آدمی با یک اصل در تناقض باشد و آن اینکه انسان‌ها نسبت به حیوانات بیشتر تمایل به همکاری دارند. اما انسان‌ها شرایط ناعادلانه را رد می‌کنند – مخصوصا زمانی که حس کنند که مورد تبعیض قرار دارند. آنها برای اینکه مانع از این تبعیض شوند حتی حاضرند که از سهم خود چشم پوشی کنند تا دیگران هم چیزی بدست نیاورند.

تحقیقات پیشین نیز نشان می‌دهند انسان‌ها حتی در سن ۴ سالگی این رفتار را دارند. این رفتار در حیوانات هم دیده می‌شود. دانشمندان معتقدند که دلیل آن در حیوانات سرخوردگی است، اما دلیل این رفتار در انسان‌ها بیشتر لجاجت و یکدندگی است.

دانشمندان دانشگاه ییل „Yale" در آمریکا این تحقیق را هم بر روی کودکان و هم بر روی بزرگسالان انجام داده‌اند. بر خلاف کودکان، بزرگسالان کمتر تمایل به یک رفتار خودخواهانه داشتند. آنها سریع‌تر از کودکان راضی می‌شدند و با این امر که طرف مقابل بیشتر از آنها کسب کند، مشکلی نداشتند. دانشمندان گمان می‌کنند که دلیل این رفتار آن است که آنها نمی‌خواهند در جامعه وجه‌‌ی بدی از خود نشان دهند و قصد دارند که طبق نرم‌های جامعه عمل کنند.

محققان دانشگاه ییل در عین حال پیشنهاد می‌کنند که در این مورد بیشتر بررسی شود که کودکان از چه سنی به بعد کمتر رفتار خودخواهانه از خود نشان می‌دهند.