بردوک: با تکه های اضافی پارچه، می توانید این تل زیبا را درست کنید. درست کردن این تل زمان زیادی لازم ندارد و در 15 دقیقه می توانید یکی از آنها را درست کنید.وسایل لازم

  •     پارچه کتان
  •     تور
  •     نخ
  •     سوزن
  •     چرخ خیاطی
  •     قیچی
مراحل ساخت

,آموزش تل پارچه ای برای نوزاد تل پارچه ای,نوزاد,کودک,مراقبت دوران بارداری


الگوی پاپیون را بکشید. الگو را روی پارچه پیاده کنید و آنرا ببرید. یکبار دیگر اینکار را تکرار کنید.

,آموزش تل پارچه ای برای نوزاد تل پارچه ای,نوزاد,کودک,مراقبت دوران بارداری


دو پارچه ای که در مرحله قبل جدا کردید را روی هم بیاندازید، طوریکه روی پارچه ها بهم باشد. با چرخ خیاطی دور تا دور کار را با فاصله از لبه پارچه چرخ کنید، قسمتی که در عکس با سوزن علامت زده شده را چرخ نکنید.

,آموزش تل پارچه ای برای نوزاد تل پارچه ای,نوزاد,کودک,مراقبت دوران بارداری


لبه اضاف پارچه را ببرید، دقت کنید که روی دوخت پارچه نروید.

,آموزش تل پارچه ای برای نوزاد تل پارچه ای,نوزاد,کودک,مراقبت دوران بارداری


پارچه را برگردانید و آن قسمتی که ندوخته بودید را نیز بدوزید.

,آموزش تل پارچه ای برای نوزاد تل پارچه ای,نوزاد,کودک,مراقبت دوران بارداری


وسط پارچه را گره بزنید، طوریکه درزی که در مرحله قبل دوختید، زیر گره بیفتد و دیده نشود.

,آموزش تل پارچه ای برای نوزاد تل پارچه ای,نوزاد,کودک,مراقبت دوران بارداری


در آخر پاپیون را به کش توری بدوزید. شما می توانید از این پاپیون ها در رنگ ها و اندازه های مختلف درست کنید.

,آموزش تل پارچه ای برای نوزاد تل پارچه ای,نوزاد,کودک,مراقبت دوران بارداری