برترین ها: در این آلبوم، چندین ایده زیبا برای تخت های چند طبقه انتخاب کرده ایم. این تخت ها برای خانواده هایی مناسب است که چندین فرزند دارند اما اتاق کافی برای هر کدام از آنها در خانه وجود ندارد. این تخت ها به گونه ای طراحی شده ند که علاوه بر زیبایی، فضای کافی برای دو تا 4 کودک را دارند. بچه ها در اتاق مشترک می توانند با هم بازی و برای خود پادشاهی کنند.,آلبوم عکس: تختخواب‌های چند طبقه برای بچه‌ها آلبوم عکس,تخت خواب,کودک,مراقبت دوران بارداری


,آلبوم عکس: تختخواب‌های چند طبقه برای بچه‌ها آلبوم عکس,تخت خواب,کودک,مراقبت دوران بارداری


,آلبوم عکس: تختخواب‌های چند طبقه برای بچه‌ها آلبوم عکس,تخت خواب,کودک,مراقبت دوران بارداری


,آلبوم عکس: تختخواب‌های چند طبقه برای بچه‌ها آلبوم عکس,تخت خواب,کودک,مراقبت دوران بارداری


,آلبوم عکس: تختخواب‌های چند طبقه برای بچه‌ها آلبوم عکس,تخت خواب,کودک,مراقبت دوران بارداری


,آلبوم عکس: تختخواب‌های چند طبقه برای بچه‌ها آلبوم عکس,تخت خواب,کودک,مراقبت دوران بارداری