هفته نامه زندگی مثبت - ترجمه طاهره محمدی: هرچقدر هم روی تربیت فرزندتان حساس باشید باز هم لحظاتی پیش می آید که لازم است به آنها امر و نهی کنید. اوقاتی که فرزندتان مرتکب اشتباه می شود، کلافه می شوید که چطور باید به بهترین صورت تفاوت کار درست و اشتباه راه به او بیاموزید به جای «نه» گفتن به فرزندتان سعی کنید این دستورالعمل ها را به کار بگیرید.از جملات مثبت جایگزین استفاده کنید

اگر فرزندتان در اتاق نشیمن مشغول توپ بازی است به جای اینکه بر سرش داد بزنید و بگویید: «نه! توپت را آنجا نینداز» می توانید راهکاری جایگزین برای سرگرمی او در نظر بگیرید. برای مثال بگویید: «توپت را بردار و بیرون از خانه به بازی ات ادامه بده». اگر فرزندتان مشغول درست کردن کاردستی است و چسب روی کف زمین ریخته شده به جای اینکه او را از ادامه بازی محروم کنید به او بگویید: «لطفا یک روزنامه زیر دستت بگذار تا چسب روی کف زمین نریزد». استفاده از این جملات باعث واکنش ملایم تری از سوی فرزندتان خواهدشد.

به او قدرت انتخاب بدهید


دختر کوچک شما قبل از ناهار تقاضای آبنبات می کند در این شرایط با گفتن «نه» نمی توان میل او را برای خوردن آبنبات کم کرد پس بهتر است برایش چند انتخاب بگذارید. برای مثال از او بخواهید قبل از ناهار بین سیب و پرتقال یک مورد را انتخاب کند و بخورد اما برای بعد از ناهار 2 نوع آبنبات با طعم های متفاوت به او نشان دهید و از او بپرسید تصمیم دارد کدام یک از آبنبات ها را برای بعد از ناهار بخورد. کودک شما در سنی است که قادر به درک توضیحات شماست. بنابراین برایش توضیح دهید که خوردن آبنبات قبل از غذا اشتهای او را برای خوردن غذای اصلی از بین خواهدبرد.

مراقب اطراف باشید


به جای اینکه به یک پدر و مادر محدودکننده تبدیل شوید، سعی کنید فرزندتان را از شرایطی که ممکن است برای او خطرناک باشد یا جواب منفی شما را به دنبال داشته باشد، دور کنید. برای مثال اگر فرزندتان نسبت به نوعی اسباب بازی حس مالکیت خاصی دارد و همیشه بر سر آن اسباب بازی با هم بازی هایش دچار بحث می شود، قبل از آمدن مهمان اسباب بازی مورد علاقه اش را در جایی قرار دهید و به این ترتیب مانع تنش بین بچه ها شوید.

تشویقش کنید


گاهی اوقات نمی توان از جملات جایگزین استفاده کرد و نیاز به «نه» گفتن قاطع اما آرام والدین احساس می شود مثل زمانی که فرزندتان می خواهد به تنهایی از خیابان عبور کند. در این مواقع مهربان اما قاطع به او هشدار بدهید که به تنهایی نمی تواند این کار را انجام دهد. بعد از اینکه فرزندتان به توصیه شما عمل کرده او را در آغوش بگیرید، ببوسید یا به او لبخند بزنید. با این واکنش او را ترغیب به اطاعت از خود خواهیدکرد.