بردوک - ارمغان فائزی: این کاردستی، وسیله بازی سرگرم کننده ای برای بچه هاست و درست کردن آن ساده و سریع است.


وسایل لازم

  •     بطری پلاستیکی شیر
  •     ظرف پلاستیکی تخم مرغ شانسی
  •     قیچی
  •     ماژیک
  •     چاقو
  •     مهره رنگی
  •     نخ کنفی
,کاردستی: ساخت کوسه با بطری پلاستیکی شیر کاردستی,وسیله بازی,سرگرمی,مراقبت دوران بارداری


مراحل ساخت

1. مطابق عکس، روی بطری با ماژیک یک کوسه بکشید و با قیچی تکه اضافه را از بطری جدا کنید.

,کاردستی: ساخت کوسه با بطری پلاستیکی شیر کاردستی,وسیله بازی,سرگرمی,مراقبت دوران بارداری


2. کوسه را با ماژیک رنگ کنید. از اضافه بطری، یک دم برای کوسه درست کنید و با چسب در جای مناسب بچسبانید.

,کاردستی: ساخت کوسه با بطری پلاستیکی شیر کاردستی,وسیله بازی,سرگرمی,مراقبت دوران بارداری


3. برای درست کردن ماهی، شکل آن را روی ظرف تخم مرغ شانسی بکشید. سر آن را با چاقو سوراخ کنید و از آن نخ کنفی را رد کنید طوری که یک سر نخ به دم ماهی وصل باشد و سر دیگر آن به کوسه.
,کاردستی: ساخت کوسه با بطری پلاستیکی شیر کاردستی,وسیله بازی,سرگرمی,مراقبت دوران بارداری
,کاردستی: ساخت کوسه با بطری پلاستیکی شیر کاردستی,وسیله بازی,سرگرمی,مراقبت دوران بارداری