آکاایران: افزایش وزن در بارداری بیشتر به دلیل تغییرات هورمونی و احتباس آب و تغییرات فیزیولوژیکی برای حفظ و رشد جنین است. در واقع بارداری همزمان است با بروز تغییرات چشمگیر در جسم و روح مادر. از جمله این تغییرات، تغییرات متابولیسمی است. تغییراتی که انرژی مورد نیاز جنین را تأمین می کند.

آکاایران: چرا بارداری باعث چاقی میشود؟ | دوران بارداری

افزایش وزن در بارداری بیشتر به دلیل تغییرات هورمونی و تغییرات فیزیولوژیکی برای رشد جنین است

نتایج تحقیقات انجام شده در مرکز پزشکی دانشگاه مریلند نشان می دهد، متابولیسم مکانیسمی است که بدن خانم باردار از طریق تغییر میزان مصرف مواد غذایی و نوشیدنی، انرژی مورد نیاز برای عملکردهای بدن جنین را تأمین می کند. به طور کلی، در دوران بارداری، متابولیسم بدن مادر برای تأمین نیازهای جنین افزایش پیدا می کند.

میزان متابولیسم پایه در دوران بارداری: میزان کل مصرف انرژی خانم باردار در دوران بارداری به علت افزایش میزان متابولیسم پایه (Basal Metabolic Rate = BMR) افزایش می یابد. انرژی ضروری برای متابولیسم پایه به تغذیه قبل از بارداری و اندازه جنین وابسته است.

در تحقیقات انجام شده به این نتیجه رسیده اند که متابولیسم در طول بارداری به طور عمده به دلیل تقاضای جنین افزایش می یابد. در خانم های بارداری که ذخایر انرژی کمی دارند، برای حفظ انرژی، میزان متابولیسم پایه کاهش زیادی دارد. همچنین، خانم هایی که جنین بزرگ تر دارند افزایش بیشتر در میزان متابولیسم پایه شان مشاهده می شود.

سطح انرژی در دوران بارداری: برای انجام متابولیسم در بدن، مادر در دوران بارداری به انرژی بیشتری نیازمند است. ورزش و سایر فعالیت های بدنی تأثیر بسیار زیادی روی بدن خانم باردار، متابولیسم بدن و رشد جنین می گذارد. بارداری بر ظرفیت مادر برای انجام فعالیت فیزیکی هم تأثیر می گذارد. به همین دلیل در طول بارداری، فعالیت های قلبی و عروقی هم در راستای انجام فعالیت بدنی افزایش می یابد.

.

منبع :