10 دلیل برای اثبات اینکه سه سالگی از دو سالگی وحشتناک تر است!

1 - در دوسالگی آنها به ندرت می توانند صحبت کنند. در سه سالگی حتی ثانیه ای از حرف زدن دست نمی کشند.

2 - در دوسالگی آنها گریه می کنند. در سه سالگی آنها آنقدر ماهرانه هر چیزی را به اطراف پرتاب می کنند که کاملا متقاعد می شوید شیطان تسخیرشان کرده است.

3 - در دوسالگی هرچیزی که در مقابلشان بگذارید را با خوشحالی می خورند، در سه سالگی فقط برای خوردن سه غذا علاقه نشان می دهند ( اکثرا هم غذاهایی که پنیر یا نشاسته دارند).

4 - در دوسالگی، حمام رفتن یک برنامه 10 تا 15 دقیقه ای است که نتیجه اش داشتن یک کودک تمیز است. در سه سالگی، حمام رفتن معمولا یک ساعت طول می کشد و نتیجه اش، داشتن حمامی پر از آب و کف بر روی زمین، مادری که کاملا خیس شده است و 16 حوله ای که کثیف شده است می باشد.

5 - در دوسالگی آنها پوشک می بندند و می توانید زیر نظر خودتان هر چند ساعت یکبار تعویضش کنید. در سه سالگی، تقریبا همه دنیا در جریان کارهایشان قرار می گیرند و اصرار عجیبی برای تمیز کردن خودشان به تنهایی هم دارند.

6 - در دوسالگی، آنها با دیدن یک جعبه رنگارنگ در مغازه ها سرگرم می شوند. در سه سالگی، تا لیست خرید را به شما تفهیم نکنند دست بردار نیستند.

7 - در دوسالگی، اجازه می دهند لباسهایشان را تنشان کنید و معصوم و دوست داشتنی به نظر برسند. در سه سالگی اصرار دارند خودشان لباسهایشان را انتخاب کنند و چهره ای عجیب و غریب پیدا کنند.

8 - در دوسالگی علاقه ای ندارند به هیچ عنوان کثیف و خاکی شوند. در سه سالگی به سمت خاک بازی شیرجه می زنند.

9 - در دوسالگی، شما می توانید کارهایشان را انجام دهید و مقدار زیادی زمان و انرژی ذخیره کنید. در سه سالگی آنها هرکاری را خودشان به تنهایی باید انجام دهند. هرکاری!

10 - در دو سالگی هیچ علاقه ای به دست کاری و کشف کردن شما ندارند. در سه سالگی، آنها شما را در دستان خودشان دارند، و به خوبی از این موضوع آگاهی دارند.منبع : niniban.com

گردآوری کودک آکاایران