در بسیاری از موارد دندان‌ها آسیب نمی‌بینند،‌ گرچه برخی از کودکان که دندان‌‌قروچه می‌کند،‌ ممکن سردرد یا گوش‌درد رخ دهد.

از جمله نشانه‌های هشداردهنده وجود دندان‌قروچه در کودک‌تان این است:


* هنگام خواب کودک‌تان ممکن است صدای ساییده‌ شدن دندان به گوش برسد.
* فک و صورت کودک در صبح روز بعد دردناک است.
* کودک‌تان شستش را می‌مکد.
* کودک شما ناخن‌های‌ش را می‌جود.
* کودک‌ شما نشانه‌هایی از گازگرفتن داخل گونه‌اش دارد.
* کودک شما به طور مکرر چیزهایی مانند اسباب‌بازی یا مداد را می‌‌جود.دندان قروچه,<strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='علت دندان قروچه' href='http://koodakan.akairan.com/koodak/bimari/201372615614.html'>علت دندان قروچه</a></strong>,درمان دندان قروچه, دندان درد, کودکان, <strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='دندان قروچه کودکان' href='http://koodakan.akairan.com/koodak/bimari/201372615614.html'>دندان قروچه کودکان</a></strong> دندان قروچه,<strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='علت دندان قروچه' href='http://koodakan.akairan.com/koodak/bimari/201372615614.html'>علت دندان قروچه</a></strong>,درمان دندان قروچه, دندان درد, کودکان, <strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='دندان قروچه کودکان' href='http://koodakan.akairan.com/koodak/bimari/201372615614.html'>دندان قروچه کودکان</a></strong>