دندانهای شیری حدود پنج تا شش ماهگی در دهان کودک ظاهر می شوند و تا حدود 12 سالگی یا حتی دیرتر باقی می مانند. این دندانها درست مثل دندان افراد بزرگسال نقش مهمی در سلامت کلی بدن دارند. کودک از همان اوایل برای جویدن غذا، تلفظ کلمات، حفظ زیبائی صورت و سلامت بافت هی لثه و استخوان به دندانهای سالم نیازمند است.دندانهای شیری حدود پنج تا شش ماهگی در دهان کودک ظاهر می شوند و تا حدود 12 سالگی یا حتی دیرتر باقی می مانند. این دندانها درست مثل دندان افراد بزرگسال نقش مهمی در سلامت کلی بدن دارند. کودک از همان اویل برای جویدن غذا، تلفظ کلمات، حفظ زیبائی صورت و سلامت بافت های لثه و استخوان به دندانهای سالم نیازمند است.


دندانهای شیری از همان ماه های اولیه در آمدن، می توانند دچار پوسیدگی بشوند. یکی از موارد بسیار شایع پوسیدگی دندان در کودکان زیر سه سال در اثر استفاده مکرر از شیشه شیر یا لیوان های نی دار مخصوص بچه ها و یا حتی شیر مادر به خصوص قبل از خواب و یا هنگام خواب کودک است(Early Childhood Caries) . در هنگام خواب محیط دهان کودک بسیار خشک و به شدت آماده ا یجاد پوسیدگی دندان است.


تغذیه شیر مادر، استفاده از شیشه شیر حاوی شیر یا آب میوه و یا هر نوشابه دیگر غیر از آب بعد از یک سالگی باید بسیار محدود شود. هرگز بری ساکت و آرام کردن کودک خود از مواد غذایی به طور نا مناسب استفاده نکنید.


هر نوع تغذیه کودک( شیشه شیر یا شیر مادر) قبل از خواب باید پیان یافته و دندانها مسواک زده شوند تا کودک با دندانهای تمیز به خواب رود.

 دهان کودک
تمیز نگه داشتن دندان کودک شما


از همان ماههای اولیه، تمیز کردن دهان و زبان را آغاز کنید. بعد از هر بار تغذیه، دهان کودک خود را با آب ولرم و گاز استریل تمیز کنید. بعد از در آمدن دندانهای شیری از مسواک های کوچکی که روی انگشت سوار می شوند و پرزهای بسیار کوتاه دارند، می توانید استفاده کنید و به تدریج به مسواک های مخصوص کودکان برسید. در اویل فقط از آب گرم استفاده کنید اما از حدود دو سالگی مقدار بسیار کمی خمیر دندان هم می توان استفاده کرد.


 دهان کودک
اهمیت تغذیه در پیشگیری از پوسیدگی دندانها


تحقیقات در سالهی اخیر نشان داده که تعداد دفعاتی که هر نوع ماده غذائی بجز آب وارد دهان می شود، به اندازه مسواک زدن و بهداشت دهان حائز اهمیت می باشد.


افرادی که علاقمند به خوردن به مقدار کمتر اما دفعات بیشتر هستند، بیشتر دچار پوسیدگی دندان می شوند. اگر تعداد دفعات تغذیه را طوری تنظیم کنیم که حدود دو ساعت دهان در حال استراحت بوده و هیچ نوع ماده غذائی در اطراف دندانها نباشد، شانس کمتری برای یجاد پوسیدگی خواهد بود. همچنین مواد غذیی چسبنده، نظیر میوه هی خشک(کشمش، لواشک،....) مدت زیادتری در اطراف دندان می مانند و به خصوص در کودکان یجاد پوسیدگی بیشتری می کنند. دهان کودک
برای سالم نگه داشتن دندانهای کودک چه باید کرد؟


1- از ماه های اولیه تولد تمیز کردن دهان کودک را آغاز کنید.


2- از دادن شیر یا هر نوشابه دیگر بجز آب به طور مداوم خودداری کنید.


3- از دادن شیر یا هر نوع غذا به کودک در هنگام خواب بپرهیزید.


4- کودکان نیز مثل بزرگسالان باید با دندان های تمیز به خواب بروند.


5- حداقل دو ساعت بعد از هر غذا به دندانها استراحت داده از دادن غذا و نوشابه به کودک خود خودداری کنید. آب آشامیدنی همیشه مناسب است.


6- استفاده از مواد نشاسته ی و قندی را بجز در مواقع صبحانه،ناهار و شام محدود کنید.


7- برای تغذیه کودک خود برای زمان های بین غذا از سبزیجات و میوه های تازه، پسته، بادام، پنیر و گردو می توانید استفاده کنید. دهان کودک
چه زمانی باید کودک را به نزد دندانپزشک برد؟


از آنجایی که بسیاری از کودکان می توانند قبل از دو سالگی دچار پوسیدگی دندان شوند، انجمن دندانپزشکان اطفال در آمریکا پیشنهاد می کند،کودکان خود را حدود یک سالگی به نزد دندانپزشک اطفال ببرید و برای بهداشت دندانها کمک بگیرید.

کودکان, ظاهزشدن <strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='دندان شیری' href='http://koodakan.akairan.com/koodak/bimari/20128805825.html'>دندان شیری</a></strong> در کودک, دندانهای شیری, دندانهای شیری کودکان, دهان کودک, دندانهای شیری سالم, دندان کودک, <strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='دندان در آوردن' href='http://akairan.com/koodak/tag/%20%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%A6%D9%85%20%D8%AF%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%A2%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%86/'>دندان در آوردن</a></strong> کودک,تمیز کردن دهان کودک, مسواک کردن کودک,<strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='خوابیدن کودک' href='http://koodakan.akairan.com/koodak/nozad1/22820.html'>خوابیدن کودک</a></strong> بادندان های تمیز,استفاده از مواد نشاسته ی و قندی ,نقش تغذیه کودک در دندان شیری کودک , پوسیدگی <strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='دندان کودکان' href='http://koodakan.akairan.com/koodak/bimari/20133983918.html'>دندان کودکان</a></strong> کودکان, ظاهزشدن دندان شیری در کودک, دندانهای شیری, دندانهای شیری کودکان, دهان کودک, دندانهای شیری سالم, دندان کودک, دندان در آوردن کودک,تمیز کردن دهان کودک, مسواک کردن کودک,خوابیدن کودک بادندان های تمیز,استفاده از مواد نشاسته ی و قندی ,نقش تغذیه کودک در دندان شیری کودک , پوسیدگی دندان کودکان