علاوه بر بطریهای پلاستیکی که شیر و مایعات در تماس با آن ، مواد شیمیایی را وارد بدن می کنند وسایلی مثل وان حمام و تبدیلهای سرویس بهداشتی نیز به دلیل تماس با پوست کودک می توانند مشکلاتی برای آنها ایجاد کنند.برخی از متخصصان معتقدند تماس زیاد با انواع ظروف غذا، وان حمام، اسباب بازیها و دیگر مواد پلاستیکی با دارا بودن مواد شیمیایی سمی بوده و بهتر است کمتر استفاده شود.بررسیها نشان داده بیش از 80 درصد محصولات پلاستیکی بهداشتی دارای این دو ماده شیمیایی به نام 1-4 دی اکسین هستند. این مواد شیمیایی در تماس با آب گرم واکنشهای بیشتری نشان داده و در مواردی سمی ترند.کارشناسان محیط زیست نیز مصرف محصولات بهداشتی را به دلیل عدم بازگشت به چرخه طبیعت توصیه نمی کنند.

 اسباب بازیهای پلاستیکی


<strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='اسباب بازی' href='http://koodakan.akairan.com/koodak/nozad1/22806.html'>اسباب بازی</a></strong>,اسباب بازیهای پلاستیکی,خطراسباب بازیهای پلاستیکی برای کودکان, کودکان, بهادشت کودکان اسباب بازی,اسباب بازیهای پلاستیکی,خطراسباب بازیهای پلاستیکی برای کودکان, کودکان, بهداشت کودکان