تحقیقات نشان می‌دهد ضد عفونی بیش از حد یا آلودگی زیاد در محیط زندگی کودکان هر دو موجب بیماری آنان می‌شود.


به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ام.بی.سی نیوز، بررسیهای گسترده توسط محققان انگلیسی نشان می دهد بر خلاف تصور عمومی کودکانی که در محیطهای بسیار ضد عفونی و به دور از هر گونه میکروب زندگی می کنند بیشتر در معرض ابتلا به بیماری هستند.علت این امر نیز این است که سیستم ایمنی و دفاعی کودکان بسیار حساس است و چنانچه هیچ آلودگی در محیط نباشد و یا به مقدار زیاد از مواد شیمیایی ضد عفونی کننده در محیط استفاده شود بدنشان آمادگی مقابله با عوامل خارجی را نداشته و با کمترین عامل واکنش نشان داده و احتمال ابتلا به بیماری در آنها افزایش می یابد.چنانچه کودکان در محیطهای آلوده  با کمترین امکانات بهداشتی نیز زندگی کنند از آنجا که مرتب در معرض ابتلا به انواع آلودگی و عفونت قرار دارند سیستم دفاعی و ایمنی بدنشان ضعیف شده و احتمال بروز بیماری در آنان افزایش می یابد.کارشناسان عقیده دارند ابتلا به بیماریها به ویژه در سنین کودکی ناشی از ضعف سیستم دفاعی و ایمنی بدن است و بررسیها نشان داده در هر دو وضعیت بیشترین احتمال آسیب وجود دارد به همین دلیل بهتر است کودکان در محیط و شرایط معمولی رشد کنند و نظافت محیط به حد اعتدال رعایت شود.

کودکان,بهداشت کودکان, <strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='بهداشت کودک' href='http://koodakan.akairan.com/koodak/taghzieh1/110807073809.html'>بهداشت کودک</a></strong>, بهداشت, <strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='افراط و تفریط' href='http://koodakan.akairan.com/koodak/nozad1/20149233251.html'>افراط و تفریط</a></strong> بهداشتی,افراط و تفریط بهداشتی کودکان را بیمار می‌کند, بیماری کودکان,محیط زندگی کودکان,محیطهای بسیار ضد عفونی, ابتلا به انواع آلودگی و عفونت, سیستم دفاعی و ایمنی بدن کودک, کودکان,بهداشت کودکان, بهداشت کودک, بهداشت, افراط و تفریط بهداشتی,افراط و تفریط بهداشتی کودکان را بیمار می‌کند, بیماری کودکان,محیط زندگی کودکان,محیطهای بسیار ضد عفونی, ابتلا به انواع آلودگی و عفونت, سیستم دفاعی و ایمنی بدن کودک,