دندان‌ها از شش ماهگی شروع به رویش کرده و تا 2 سالگی کامل می‌شوند که با توجه به جنسیت، تفاوتهایی در سرعت رشد دندانها وجود دارد.


در شش سالگی اولین دندان دائمی رویش می کند و تا سن 12 تا 13 سالگی نباید بعضی دندانهای شیری را کشید به طوری که دندانهایی همچون آسیاب و نیش شیری نباید قبل از سن 13 سالگی کشیده شوند چرا که ممکن است دندانهای دیگر جای خالی دندان کشیده شده را پر کرده و ترتیب و زیبایی دندانها را از بین ببرند و حتی در آینده هم مشکلات بعدی را برای دندانها ایجاد کنند.اولین معاینه دندان پزشکی باید در سن یک سالگی انجام شود چرا که در این سن می‌توان از بسیاری از مشکلات بعدی پیشگیری نمود.در فاصله 5 الی 6 ماه یکبار کودکان باید مورد معاینه دندانپزشک قرار گیرند ‌و تا سنین 5 الی 6 سالگی نباید از خمیر دندانهای حاوی فلوراید استفاده کنند چون ممکن است خمیر دندان توسط کودک خورده شود و موجب عوارضی همچون ایجاد لکه‌های سفید بر روی دندانها گردد.دندانهای کودکان که دچار پوسیدگی زود رس می شوند می‌تواند به دلیل استفاده زیاد و طولانی مدت از شیشه شیر باشد همچنین در تحقیقات ثابت شده است میکروبهای پوسیدگی دندان می‌توانند از دهان مادر به کودک نیز سرایت کنند.‌دندانهای شیری که دچار پوسیدگی زودرس شده‌اند باید در زمانی خاص و با تجویز دندانپزشک کودکان کشیده شوند تا مشکلات بعدی را در آینده به وجود نیاورند.مردم باید در نظر داشته باشند که برای معاینه و تشخیص به پزشکان متعهد و متخصص مراجعه کنند و صرفا به یک تشخیص اکتفا نکنند همچنین در هر بار معاینه باید کل دهان و همه دندانها را مورد معاینه قرار دهند و حتما به دستور پزشکان و مشاوره و راهنماییهای صحیح آنها اهمیت دهند.

 خمیر دندان حاوی فلوراید

خمیر دندان, خمیر دندان حاوی فلوراید, دندان های کودک, <strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='دندان کودک' href='http://koodakan.akairan.com/koodak/bimari/20133983918.html'>دندان کودک</a></strong>, <strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='دندان های شیری' href='http://koodakan.akairan.com/koodak/bimari/20128805825.html'>دندان های شیری</a></strong> کودک, <strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='دندان شیری' href='http://koodakan.akairan.com/koodak/bimari/20128805825.html'>دندان شیری</a></strong> خمیر دندان, خمیر دندان حاوی فلوراید, دندان های کودک, <strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='دندان کودک' href='http://koodakan.akairan.com/koodak/bimari/20133983918.html'>دندان کودک</a></strong>, <strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='دندان های شیری' href='http://koodakan.akairan.com/koodak/bimari/20128805825.html'>دندان های شیری</a></strong> کودک, <strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='دندان شیری' href='http://koodakan.akairan.com/koodak/bimari/20128805825.html'>دندان شیری</a></strong>