بر اساس تحقیقات انجام شده در انستیتوی ملی بهداشت كودك در هلند كودكانی كه در دوران شیرخواری از شیر مادر تغذیه كرده اند در سنین بالا تر از بچه های هم سن خود باهوش تر می شوند .

محققان این مراكز با بررسی سالیانه ی ضریب هوشی كودكان مورد مطالعه كه برخی از آنها با شیر مادر و برخی با شیر خشك تغذیه شده بودند اعلام كردند كه گرچه در تعیین ضریب هوش عوامل ارثی و محیطی بسیاری دخیل هستند اما ضریب هوشی بچه هایی كه از شیر مادر تغذیه می كنند به طور متوسط ۶ واحد بیشتر از بچه هایی است كه با شیر خشك تغذیه می شوند .

هنوز معلوم نیست چه عاملی در شیر مادر وجود دارد كه توجیه كننده ی چنین یافته ای باشد . محققان می گویند احتمالا اسید های چرب اشباع نشده با زنجیره ی طولانی كه در شیر مادر به مقدار فراوان وجود دارند مسئول این امر هستند . این اسید ه مستقیما در تكامل سلول های عصبی مغز دخالت دارند و كمبود آنها در شیر خشك ممكن است بر نوزادانی كه با این ماده تغذیه می شوند تاثیر منفی بگذارد .

هوش نوزاد,<strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='کودک باهوش' href='http://koodakan.akairan.com/koodak/roshd1/2013212121332.html'>کودک باهوش</a></strong>,شیر مادر,<strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='هوش کودک' href='http://koodakan.akairan.com/koodak/kodakane1/23284.html'>هوش کودک</a></strong>,<strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='تغذیه با شیر مادر' href='http://koodakan.akairan.com/koodak/taghzieh1/news201783031926366.html'>تغذیه با شیر مادر</a></strong>,ضریب هوشی كودكان,شیر خشك,<strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='تغذیه نوزاد' href='http://koodakan.akairan.com/koodak/taghzieh1/'>تغذیه نوزاد</a></strong>,شیر,شیر مادر,<strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='شیر دادن' href='http://koodakan.akairan.com/koodak/taghzieh1/201451322142.html'>شیر دادن</a></strong>,شیر زن,شیر سینه,شیردهی,شیرپستان,هوش,تست هوش,هوش مصنوعی,هوش هیجانی,هوش عاطفی,جزوه هوش هوش نوزاد,کودک باهوش,شیر مادر,هوش کودک,تغذیه با شیر مادر,ضریب هوشی كودكان,شیر خشك,تغذیه نوزاد,شیر,شیر مادر,شیر دادن,شیر زن,شیر سینه,شیردهی,شیرپستان,هوش,تست هوش,هوش مصنوعی,هوش هیجانی,هوش عاطفی,جزوه هوش