زمان بازی و تحریک حسی برای کودکان، حتی نوزادان، بسیار مهم است. نوزادان از هنگام تولد خواهند آموخت که احساس لمس شما، صدای سخن گفتن شما و منظره چهره شما را با نیاز به غذا و آرامش همراه کنند.

● این نکات را درباره فعالیت های نوزاد تان در زمان بازی در نظر داشته باشید:

از اسباب بازی های با رنگ های درخشان و تحریک کننده که برای نوزادان طراحی شده اند، مانند جغجغه، آینه های نشکن، اسباب بازی های موزیکال و اسباب بازی های که رنگ یا بافت جالب توجه دارند، استفاده کنید.

موسیقی پخش کنید و به همراه نوزاد برقصید.

در مقابل نوزاد شکلک و صدا از خودتان در آورید، مثلا زبان تان را بیرون بیاورید، لبخند بزنید، بخندید یا حرف بزنید.

کودک را تشویق کنید که بر نگهداشتن و حرکت دادن اسباب بازی مورد علاقه اش متمرکز شود.

کودکان, روانشناسی کودکان, تعلیم و <strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='تربیت کودکان' href='http://koodakan.akairan.com/koodak/tarbiat1/21512.html'>تربیت کودکان</a></strong>, تغذیه کودکان, بیماری های کودکان و راه درمان آن, <strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='قصه کودکان' href='http://koodakan.akairan.com/koodak/roshd1/201472602934.html'>قصه کودکان</a></strong>, <strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='زمان بازی' href='http://koodakan.akairan.com/koodak/nozad1/bazy.html'>زمان بازی</a></strong> برای نوزادان, نوزادان, بازی کردن با نوزاد, <strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='بازی با نوزاد' href='http://koodakan.akairan.com/koodak/nozad1/bazi.html'>بازی با نوزاد</a></strong>, نوزاد و بازی, <strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='اسباب بازی نوزاد' href='http://koodakan.akairan.com/koodak/nozad1/22806.html'>اسباب بازی نوزاد</a></strong>, وسایل بازی, جغجغه, اسباب بازی های موزیکال, اسباب بازی های رنگی کودکان, روانشناسی کودکان, تعلیم و تربیت کودکان, تغذیه کودکان, بیماری های کودکان و راه درمان آن, قصه کودکان, زمان بازی برای نوزادان, نوزادان, بازی کردن با نوزاد, بازی با نوزاد, نوزاد و بازی, اسباب بازی نوزاد, وسایل بازی, جغجغه, اسباب بازی های موزیکال, اسباب بازی های رنگی