آغوش  پدر یا مادر نشاط  و شادابی کودکان را دوچندان می کند.  ماساژ کودک نیز وسیله ای است  برای  ارتباط جسمانی  فرزند با والدین که آرامش زیادی را به او هدیه می دهد. 

تحقیقات  نشان  داده  است لمس  و ماساژ  کودک  یکی از بهترین  راه های  تحریک حس لامسه و  افزایش رشد  مغزی  او است. 

ماساژ باعث  ترشح  هورمون اندورفین و اکسی  توسین در بدن شیرخوار شده و علاوه بر کاهش  درد تأثیر بسزایی  در افزایش آرامش وی دارد.

لمس  کودک  او را نسبت  به اطرافیان و  جسمش  آگاه  کرده  و رشد جسمانی کودک را نسبت  به هم سن و  سالانش تسریع می کند.

تحریک حس لامسه کودکان با استفاده از ماساژ با اثر بر سلول های مغزی، میزان هوشیاری کودک  را افزایش داده و  او را نسبت  به دنیای پیرامونش آگاه  تر می کند بطوری که پس از گذشت چند ماه  کودک  به کنجکاوی  بیشتری پرداخته و  سعی می کند  با لمس اشیای اطرافش، خود تجربه کردن را آغاز  کند. 

هوش,افزلیش <strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='هوش کودک' href='http://koodakan.akairan.com/koodak/kodakane1/23284.html'>هوش کودک</a></strong>,<strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='کودک باهوش' href='http://koodakan.akairan.com/koodak/roshd1/2013212121332.html'>کودک باهوش</a></strong>,ماساؤ کودک, افزایش رشد مغزی کودک, لمس کودک,رشد جسمانی کودک,, تحریک حس لامسه کودکان,هوش,تست هوش,هوش مصنوعی,هوش هیجانی,هوش عاطفی,جزوه هوش,کودکان, روانشناسی کودکان, تعلیم و <strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='تربیت کودکان' href='http://koodakan.akairan.com/koodak/tarbiat1/21512.html'>تربیت کودکان</a></strong>, تغذیه کودکان,بیماری های کودکان و راه درمان آن, <strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='قصه کودکان' href='http://koodakan.akairan.com/koodak/roshd1/201472602934.html'>قصه کودکان</a></strong> هوش,افزلیش <strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='هوش کودک' href='http://koodakan.akairan.com/koodak/kodakane1/23284.html'>هوش کودک</a></strong>,<strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='کودک باهوش' href='http://koodakan.akairan.com/koodak/roshd1/2013212121332.html'>کودک باهوش</a></strong>,ماساؤ کودک, افزایش رشد مغزی کودک, لمس کودک,رشد جسمانی کودک,, تحریک حس لامسه کودکان,هوش,تست هوش,هوش مصنوعی,هوش هیجانی,هوش عاطفی,جزوه هوش,کودکان, روانشناسی کودکان, تعلیم و <strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='تربیت کودکان' href='http://koodakan.akairan.com/koodak/tarbiat1/21512.html'>تربیت کودکان</a></strong>, تغذیه کودکان,بیماری های کودکان و راه درمان آن, <strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='قصه کودکان' href='http://koodakan.akairan.com/koodak/roshd1/201472602934.html'>قصه کودکان</a></strong>