bxs1

bxs2

برخی از کودکان پس از تولد و برخی دیگر، دررحم مادر انگشت خود را می مکند. ثابت شده که مکیدن انگشت، باعث آرامش کودک می شود و به همین خاطر کودک این رفتار را همچنان ادامه می دهد.
یکی از دلایل مکیدن انگشت می تواند اضطراب کودک باشد، کودک مضطرب در هنگام ترس و در مواجهه با تعارضات با مکیدن انگشت به شکل ناخودآگاه به دوران آرامش خود در آغوش مادر و مکیدن شیر پناه می برد. ازطرف دیگر، گروهی از کودکان که زودترازموعد ازشیرگرفته شده اند نیز برای جبران رفلکس مکیدن پستان مادر، به مکیدن انگشت خود روی می آورند.
هرچه سن بالا تر می رود، استرس ها بیشتر می شوند، از اینرو وابستگی به مکیدن انگشت نیز افزایش می یابد.به نظر می رسد مکیدن انگشت در دختر ها شایع تر از پسرهاست.
برای مقابله با مکیدن انگشت، اگر شرایط استرس زا در محیط کودک وجود دارد، آن شرایط برطرف شود. برای کودکان خردسال، توجه او را به یک محرک قوی جلب کنیم.  مثل بازی با خمیر و یا تسبیح دست گرفتن، نقاشی، رنگ آمیزی، پازل درست کردن، لاک زدن و انجام مانیکور برای دختران و سایر موارد که در این حالت هدف این است که دست کودک مشغول به یک فعالیت باشد.
زمان را کنترل کنیم. مثلاً کودکی که موقع خواب ۳۰ دقیقه انگشتش را مک می زند ابتدا ۵ دقیقه دستش را کنترل می کنیم. بعد که ۲۵ دقیقه عادت کرد زمان را ۲۰ دقیقه تعیین می کنیم یعنی هر مرحله را که با موفقیت گذراند ۵ دقیقه کم می کنیم.
استفاده از سایر روش های تغییر رفتار مثل خاموشی ـ تقویت رفتار مغایر ـ محروم کردن از تقویت مثبت، جریمه کردن، جبران نیز موثر است.
روش یادآوری، برای درمان کودکانی که همکاری لازم را دارند و خودشان تمایل به ترک عادت مذکور را دارند، مناسب است. در این روش می توان یک نوار چسب ضد آب، روی انگشت شصت کودک چسباند تا به کودک یاد آوری کند که انگشت خود را داخل دهان نبرد.

روش مواجهه با مکیدن انگشت در کودک 5/5 2
منبع : سلامت نیوز - /م