کنترل حسادت در کودک


کنترل حسادت کودک به او احساس بهتری خواهد داد و می تواند روابط اجتماعی بهتری هنگام برخورد با دیگر کودکان داشته باشد.


تمامی کودکان درصدی از حسادت را نسبت به خواهر، برادر یا کودکان دیگر تجربه می کنند. کنترل حسادت کودک به او احساس بهتری خواهد داد و می تواند روابط اجتماعی بهتری هنگام برخورد با دیگر کودکان داشته باشد. نوع دیگری از حسادت که معمول است حسادت کودک نسبت به اسباب بازی و وسایل دیگر کودکان است که آنها آن اسباب بازی را دارند و او ندارد.
مطمئنا شما به عنوان پدر یا مادر می خواهید حسادت کودک را راحت تر کنترل کنید و احتمال آسیب رساندن به خودش و دیگران را کاهش دهید، پس از روش های زیر بهره بگیرید.

او هم موفق می شود
کودکان خیلی زود خودشان را با دیگران مقایسه می کنند و به این نتیجه می رسند که توانایی خوبی در یک فعالیت خاص ندارند و ممکن است ناامید شوند. در چنین شرایطی وظیفه پدر و مادر ایجاد توازن بین داشته ها و نداشته های اوست تا مانع از حسادت ورزیدن کودک به همسالان شود. علاقه مندی به نقاشی یا فوتبال را مثال می زنیم. اگر کوچولوی شما اندکی ضعیف است و می خواهد این قبیل کارهای خاص را کنار بگذارد با او صحبت کنید تا بفهمد که قرار نیست بهترین نقاش یا بهترین فوتبالیست ایران باشد. همین که چنین هنری دارد کافی است و خیلی از همسالان او هستند که از چنین هنری بی بهره اند و به او حسادت می کنند. با او تمرین کنید و با تشویق مداوم فرزندتان را به نقطه مطلوب رسانید. مهم این است که خودش از ترک آن فعالیت منصرف شود.

پس انداز را به او بیاموزید
رایج ترین نوع حسادت کودکانه حسادت به اسباب بازی ها، لباس ها و دارایی هایی است که دیگران دارند و او ندارد. اگر تهیه چنین چیزهایی از عهده شما خارج است به او پس انداز کردن را بیاموزید و بگویید می تواند با پول های روزانه یا عیدی های خودش چنین وسایلی را خودش بخرد. گذشت را هم به او بیاموزید.
شناخت احساسات کودک
وقتی کودک می بیند که احساسات او را نمی شناسید و درخواست او برای شما مهم نیست سعی می کند کاری کند که به او توجه کنید. اگر بازهم ناموفق بماند کارهای بدتری می کند و به عنوان نمونه بلندتر فریاد می زند. باید به کودک بفهمانید که احساس او برای شما خیلی اهمیت دارد. به طور مثال به عوض کردن لباس های برادر کوچکش توسط شما یا بازی شما با این رقیب کوچولو حسادت می کند باید به او بفهمانید که اگر صبر کند به او هم در همین زمینه کمک خواهید کرد یا اینکه با او بیشتر بازی خواهید کرد.
این شما هستید که با رفتارتان با همسالان فرزندتان به او نشان می دهید چگونه با کودکان دیگر رفتار کند و مهربانی با کوچک ترها را به عنوان یک اصل زندگی در خود برشمرد. در عین حال باید انضباط داشته باشید و به او هم بیاموزید که باید منضبط و احترام گذار باشد. به این ترتیب دایره حسادت ها کوچک تر خواهد شد و او به جای دست درازی به اموال دوستش به او احترام می گذارد و از او اجازه می گیرد.

کنترل حسادت در کودک 5/5 3
منبع : میگنا - /م