bxs1

bxs2

زنان از ساعت زیستی داخلی برخوردارند، صرف شنیدن صدای ثانیه ها تمرکز آن ها را برای باوری بیشتری می کند. به گفته محققان دانشگاه ایالتی فلوریدا این عقیده که خواست و توانایی یک زن برای بچه داشتن تحت کنترل ساعت زیستی بدنش است کاملاً تأییدشده است که در ادامه جزئیات بیشتری از زمان بارداری را میخوانید.

بارداری

با قبول این تصور که آن ها با انجام دو آزمایش برای بررسی تأثیر تیک تیک یک ساعت کوچک بر نگرش های مردان و زنان در مورد تولیدمثل در ابتدا از 59 مرد و زن خواستند تا به سؤالاتی در مورد سنی که آن ها تمایل و قصد ازدواج و تشکیل خانواده دارند پاسخ دهند. در بخش دوم در مورد ویژگی های موردنظرشان در مورد زن یا شوهر آینده مورد آزمون قرار گرفتند. همچنین از آن ها پرسیده شد در زمان کودکی وضعیت مالی خانواده شان چگونه بوده است.
نتایج نشان داد زنانی که والدینشان فقیر بودند بیشتر تحت تأثیر تیک تیک ساعت بودند. این صدا موجب شد آن ها زودتر بچه بخواهند و در مورد جایگاه اجتماعی و قدرت درآمد شوهرشان چندان سخت گیری نکنند به ویژه تفاوت دارا یا ندار بودن خانواده واکنش متفاوتی از سوی زنان نشان داد.
جالب اینجاست که نگرش مردان در مورد داشتن خانواده تحت تأثیر صدای ساعت نبود. به گفته محققان توانایی تولیدمثل زنان برخلاف مردان عمیقاً مشروط به سن آن هاست. نشانه های جزئی که نشان دهنده گذر زمان هستند مانند درک ساعت در حال تیک تیک کردن، می تواند حاکی از تهدیدی برای توانایی تولیدمثل یک زن باشد.
زمان دقیق بارداری با تیک تیک ساعت 3.3/5 3
منبع : سلامانه-/ف