فواید و مضرات پستانک برای نوزاد


پستانک و مکیدن آن گاهی عادتی است در کودکان که فواید و مضرراتی را به دنبال دارد که در کنار نکاتی برایتان در این بخش جمع آوری کرده ایم.


 دندان پزشکان آمریکایی معتقدند که اگر مکیدن پستانک تا زمان بعد از تشکیل و رشد دندان های دائمی ادامه یابد در شکل گیری فک و دندان ها تاثیر منفی خواهد داشت.

 مکیدن انگشت در شکم مادر کودک را به ادامه این عادت در دنیای بیرون از رحم مادر نیز ترغیب می کند که در این زمان بسیاری با پستانک به کودکان خود این عادت را دنبال می کنند.
 
فواید مکیدن پستانک:
برخی معتقدند مکیدن پستانک از سندرم ناگهانی مرگ کودک جلوگیری می کند.
به کودک آرامش می بخشد.
به تحمل دل درد های کودکان کمک می کند.
ترک عادت مکیدن پستانک راحت تر از ترک عادت مکیدن انگشت است.
 
پستانک خوردن نوزادان
 
مضررات مکیدن  پستانک:
مکیدن پستانک سبب عفونت گوش میانی می شود.
اگر پستانک در زمان گرسنگی به او داده شود اختلالات رسیدن شیر کافی را ایجاد می کند.
باعث گمراه شدن کودک بین سینه مادر و پستانک می گردد.
 
نکته:
هرگز پستانک را شیرین نکنید.
ستانک را به زنجیر به گردن کودک آویزان نکنید.
پستانک کودک را هر روز یکبار بجوشانید.
 
فواید و مضرات پستانک برای نوزاد 4.6/5 14
منبع : نمناک /ن