bxs1

bxs2

نوزاد با جمجمه ای نرم و بسیار منعطف متولد می شود. اگر برای مدت زیادی به پشت بخوابد و سرش هم به همان حالت به پشت باشد، پشت سر او در ناحیه ای که با بسترش در تماس است، به مرور شکل می گیرد و صاف می شود.
این مسئله اغلب در نوزادانی رخ می دهد هنگام شب کامل می خوابند و نوزادهایی که سرشان بزرگ تر از حد معمول است و یا نوزادی که نارس به دنیا آمده و ماهیچه های ضعیفی دارد. برای جلوگیری از صاف شدن سر بچه نباید او را به شکم بخوابانید؛ این کار ریسک بروز سندروم مرگ ناگهانی را افزایش می دهد. (همیشه نوزاد را به پشت بخوابانید).
دستورات زیر کمک می کنند که هم خطر بروز سندروم مرگ ناگهانی کم شود و هم سر نوزاد صاف نشود:
1. از وقتی که بچه به دنیا می آید به طور متناوب جهت سر او را تغییر دهید.
 
2. بعد از چند هفته اول، وقتی که نوزاد قادر شد خودش سرش را بچرخاند، هر شب او را در جهت مخالف در گهواره اش بخوابانید. اگر گهواره اش کنار دیوار است، او به طور طبیعی سرش را به سمت اتاق برمی گرداند. به همین خاطر باید هر شب او را به گونه ای بخوابانید که سرش همیشه در یک جهت نماند.
 
3. وقتی نوزاد شیر مادرش را می خورد، مادر به صورت ناخودآگاه او را جا به جا می کند و هر از چند گاهی او را به چپ یا به راست برمی گرداند. توجه کنید زمانی هم که با شیشه به کودکتان شیر می دهید هر از چند گاهی او را جا به جا کنید تا مدت زمان زیادی را روی یک جهت از سرش یا به پشت سرش نخوابیده باشد.
 
4. نوزاد را زمانی که در صندلی اش در ماشین، صندلی نوزاد، گهواره و هر جای دیگری که مدت ها بدون حرکت روی یک نقطه، سرش ثابت می ماند، تنها نگذارید.

5. در طول روز که نوزاد بیدار است او را روی شکم قرار دهید. اگر این وضعیت را دوست ندارد، به تدریج عادتش دهید، اول با یک یا دو دقیقه شروع کنید؛ البته به شرطی که قادر باشد برای این مدت سرش را نگه دارد. قرار دادن بچه روی شکم، در هفته های اول موجب قدرت گرفتن گردنش می شود.

صاف شدن سر نوزاد 4.2/5 13
منبع : hamshahrimags.com