دشمن خاموش و رایج نوزاد!


در خانه ای که صدای گریه نوزادی به گوش می رسد باید مطمئن بود که چیزهایی مانند قندآب، گریپ میکسچر، ترنجین، پستانک و غیره در آنجا یافت می شود.


تا 6 ماهگی توصیه می شود نوزاد فقط از شیر مادر تغذیه کند و نیازی به هیچ خوراکی دیگری ندارد. زیرا شیر مادر هم چربی برای سیر کردن نوزاد دارد و هم تا 6 ماهگی تشنگی نوزاد را برطرف می کند.


خانواده


از خوراندنی هایی که بسیار رایج است می توان به پستانک اشاره کرد که استفاده نوزاد از این وسیله باعث فریب دادن نوزاد و همچنین مک زدن بی نتیجه می شود و در نتیجه نوزاد شیر نخورده و گرسنه می ماند.
عسل، سفیده تخم مرغ، قندآب و ... برای نوزادان خطرناک است. این مواد غذایی پیش از شش ماهگی نباید به کودک خورانده شود چون باعث سیر شدن کودک می شود و در نتیجه کودک سینه مادر را نمی گیرد و شیر مادر کم می شود. در نتیجه این سهل انگاری هانوزاد رشد نمی کند و خانواده به شیر خشک متوسل می شود. با این کار مصونیتی و امینی که با شیر مادر به دست می آید حاصل نمی شود و کودک به بیماری هایی چون اسهال و استفراغ یا دیگر بیماری های میکروبی و ویروسی دچار می شود.

دشمن خاموش و رایج نوزاد! 5/5 1
منبع : salamatnews.com