bxs1

bxs2

نتایج بررسی ها نشان می دهد، قرار گرفتن در معرض گرده گیاهان در ۳ ماه آخر دوره بارداری خطر حمله آسم را در نوزاد بسیار افزایش می دهد. بررسی محققان سوئدی روی وضعیت بیش از ۱۱۰ هزار زن باردار نشان می دهد میزان بالای گرده های گیاهی در خون مادر خطر آسم را در نوزادان ۳۵ درصد افزایش می دهد. گرده از علف، درخت و گل ها در هوا پراکنده می شود و تعداد آن نیز با توجه به فصل و سال به سال متغیر است اما از اواخر بهار تا اوایل پاییز مقدار پراکندگی آن بیشتر است. براساس این تحقیقات استعمال دخانیات، جنس نوزاد، مرحله بارداری و فصل زایمان نیز اثرگذار است.

گرده افشانی گیاهان و بروز آسم در کودک 5/5 1
منبع : salamatnews.com