در این بخش از سایت آکاایران تصاویری از انواع بالش های شیردهی نوزاد را برای شما آماده کرده ایم ، امیدواریم که مورد توجه شما قرار گیرد.

به نقل از آکاایران: زمانی که شما کودک خود را تغذیه می کنید, یافتن پوزیشن راحت می تواند یک چالش باشد. پای شما برای ساپورت مناسب به اندازه کافی بالا نیست و نگه داشتن کودک در دستان می تواند باعث خستگی شما شود. یک بالش کودک می تواند به حمایت کودک در ارتفاع مناسب کمک کند و کار شما را بسیار آسان تر کند و مانع از خستگی دست های شما شود. این وضعیت به خصوص برای مادرانی که با شیر مادر تغذیه می کنند مهم است و این بالش ها به شما امکان می دهد که به آسانی ارتفاع مناسب برای رسیدن به وضعیت خوب را پید کنید- که کلیدی برای تغذیه راحت با شیر مادر است.

با ما همراه شوید و این تصاویر از مدل های بالش شیردهی را مشاهده کنید.

انواع بالش شیردهی

بالش شیردهی,بالش شیردهی نوزاد,بالش شیردهی دوقلو

بالش شیردادن

بالش شیردهی,بالش شیردهی نوزاد,بالش شیردهی دوقلو

خرید بالش شیردهی

بالش شیردهی,بالش شیردهی نوزاد,بالش شیردهی دوقلو

خرید بالش شیردهی

بالش شیردهی,بالش شیردهی نوزاد,بالش شیردهی دوقلو

بالش شیردهی

بالش شیردهی,بالش شیردهی نوزاد,بالش شیردهی دوقلو

بالش شیردهی

بالش شیردهی,بالش شیردهی نوزاد,بالش شیردهی دوقلو

بالش شیردهی

بالش شیردهی,بالش شیردهی نوزاد,بالش شیردهی دوقلو

بالش شیردادن

بالش شیردهی,بالش شیردهی نوزاد,بالش شیردهی دوقلو

بالش شیردهی نوزاد

بالش شیردهی,بالش شیردهی نوزاد,بالش شیردهی دوقلو

بالش شیردادن

بالش شیردهی,بالش شیردهی نوزاد,بالش شیردهی دوقلو

بالش شیردادن

بالش شیردهی,بالش شیردهی نوزاد,بالش شیردهی دوقلو

بالش شیردادن

بالش شیردهی,بالش شیردهی نوزاد,بالش شیردهی دوقلو

بالش شیردادن

بالش شیردهی,بالش شیردهی نوزاد,بالش شیردهی دوقلو

بالش شیردادن

بالش شیردهی,بالش شیردهی نوزاد,بالش شیردهی دوقلو

بالش شیردهی

بالش شیردهی,بالش شیردهی نوزاد,بالش شیردهی دوقلو

بالش شیردادن

بالش شیردهی,بالش شیردهی نوزاد,بالش شیردهی دوقلو

انواع بالش شیردهی

گردآوری: بخش کودکیاری آکاایران