آکاایران: زمان برش بند ناف در نوزاد

بله درست است. هرچه بند ناف نوزاد دیرتر بریده شود آهن بیشتری وارد بدن نوزاد می شود. محققان پس از تفکیک جنسیتی کودکان، به بررسی تفاوت بین دختران و پسران پرداخته و دریافتند که کمبود آهن در بین نوزادان پسر بیشتر از نوزادان دختر شایع بوده و اینکه دختران از ذخیره آهن بیشتر برخوردار بودند.

تحقیقات جدید محققان سوئدی نشان داد بین چند دقیقه تأخیر در برش بندناف بعد از تولد با مهارت های اجتماعی آینده کودک به خصوص پسران ارتباط وجود دارد. تأخیر در برش بندناف به مدت سه دقیقه موجب افزایش 100 گرمی میزان آهن در خون نوزاد خواهد شد. دکتر اولا اندرسون از دانشگاه اوپسالا در سوئد اظهار کرد: آهن از موارد ضروری در مراحل رشد نوزاد است.

این نتایج بر اساس تحقیقات انجام شده بر روی 263 نوزاد مادر سالم سوئدی طی چهار سال اولیه زندگی آن ها بدست آمده است. این نوزادان بخشی از یک تحقیق بزرگ بر روی حدود 382 کودک بودند که طی آن، یک گروه به صورت تصادفی با برش بندناف در 10 ثانیه بعد از تولد و گروه دوم با سه دقیقه تاخیر در برش بند ناف انتخاب شده بودند.

مقایسه کودکان در چهار سال بعد، نشان دهنده اختلاف قابل توجهی در هوش کودکان بود. البته این تفاوت به وضوح مشاهده نمی شود و فقط در عملکرد قابل تشخیص است.

روانشناسان از آزمایش هوش، رفتار و مهارت های اجتماعی برای تشخیص استفاده کرده و والدین نیز از پیشرفت ارتباطی و مشکلات پاسخ به مهارت های اجتماعی گزارش دادند. در مجموع، تفاوتی در آزمایش های هوش مشاهده نشد، اما در مهارت های اجتماعی تفاوت چشمگیری وجود داشت.

منبع :