آکاایران: روش هایی برای ماساژ کودک

آکاایران: روش هایی برای ماساژ کودک

روش هایی برای ماساژ کودک این تکنیک ها برای همه ی کودکانی که هنوز چهار دست و پا راه نیفتاده اند بسیار خوب است. برای رسیدن به نتیجه ی دلخواه ماساژ را قبل یا بعد از غذا انجام ندهید. زمانی که فکر می کنید کودک تان آماده است، یک حوله روی زمین پهن کنید و یک کاسه ی کوچک محتوی روغن گیاهی بیاورید.
ماساژ ران ها
پا های کودک تان نقطه ی خوبی برای شروع هستند چون حساسیت کمتری نسبت به بقیه ی بخش های بدن دارند. دست های تان را به کمی روغن آغشته کنید و دور یکی از ران های او را بگیرید و یک طرف بعد از طرف دیگر به پایین بکشید، به آرامی آنها را بفشارید مانند این که می خواهید شیر بدوشید. پا ها را عوض کرده و حرکت را تکرار کنید. 

روش هایی برای ماساژ کودک -آکاروش هایی برای ماساژ کودک -آکا

ماساژ ران ها

 
ماساژ پا ها
یک پا را بگیرید و آن را به آرامی در هر جهت بچرخانید. سپس بالای پا های کودک تان را از زیر مچ تا نوک پا دست بکشید. پا ها را عوض کرده و حرکت را تکرار کنید.

روش هایی برای ماساژ کودک -آکاروش هایی برای ماساژ کودک -آکا

 
ماساژ کف پا ها
از شست تان استفاده کنید و کف پا های کودک تان را با حرکات دایره وار کوچک ماساژ دهید.  

روش هایی برای ماساژ کودک -آکاروش هایی برای ماساژ کودک -آکا

ماساژ کف پا ها


ماساژ انگشتان پا
برای تمام کردن ماساژ پا ها، هر کدام از انگشتان پای کودک را بین انگشت شست و سبابه ی خود بگیرید و به آرامی بکشید. این کار را برای هر 10 انگشت انجام دهید.   

روش هایی برای ماساژ کودک -آکاروش هایی برای ماساژ کودک -آکا

ماساژ انگشتان پا

 
ماساژ بازو ها
یکی از بازو های کودک تان را در دست بگیرید و فرم شیر دوشیدن که در ماساژ ران ها گفته شد، را از زیر بغل اجرا کنید تا به مچ او برسید. سپس دستش را بگیرید و به آرامی مچش را چند بار در هر جهت بچرخانید. بازو ها را عوض کرده و حرکت را تکرار کنید.

روش هایی برای ماساژ کودک -آکاروش هایی برای ماساژ کودک -آکا

 ماساژ بازو ها


ماساژ دست ها
با شست تان کف دست های کودک را با حرکات دایره مانند کوچک ماساژ دهید.    

روش هایی برای ماساژ کودک -آکاروش هایی برای ماساژ کودک -آکا

ماساژ دست ها

 
ماساژ انگشتان
انگشت کودک را بین انگشت شست و سبابه ی خود بگیرید و به آرامی آن را بکشید، اجازه دهید انگشت او در میان انگشتان تان لیز بخورد. این حرکت را برای همه ی انگشتان او و شست هایش انجام دهید.     

روش هایی برای ماساژ کودک -آکاروش هایی برای ماساژ کودک -آکا

ماساژ انگشتان

 
ماساژ قفسه ی سینه
دستان خود را به حالت دعا روی قفسه سینه ی کودک قرار دهید. سپس دست های تان را به طرف خارج بکشید و با لطافت کف دست تان را روی قفسه سینه ی او پهن کنید. این حرکت را چندین بار تکرار کنید.    

روش هایی برای ماساژ کودک -آکاروش هایی برای ماساژ کودک -آکا

ماساژ قفسه ی سینه

 
قفسه سینه (حرکت دوم)
یکی از دست های تان را در بالای قفسه سینه ی کودک به صورت عمودی بگذارید و آن را به آرامی تا ران هایش پایین بکشید. حرکت را تکرار کرده و دست های تان را عوض کنید و این حرکت را چند بار انجام دهید.       

روش هایی برای ماساژ کودک -آکاروش هایی برای ماساژ کودک -آکا

 ماساژ قفسه سینه (حرکت دوم)

 
ماساژ پشت
کودک را روی شکمش بخوابانید. با استفاده از نوک انگشتان تان دو طرف ستون فقرات را با حرکات چرخشی و دایره مانند کوچک، از پایین گردن شروع کنید تا به باسن او برسید.

        

روش هایی برای ماساژ کودک -آکاروش هایی برای ماساژ کودک -آکا

ماساژ پشت

 
ماساژ پشت (قسمت دوم)
حرکات ثابتی را از شانه های فرزندان تان شروع کنید و آن را تا پا هایش ادامه دهید. هنگامی که این حرکت را انجام دادید، او را پوشک کنید، نوازشش کنید و یا به او غذا بدهید. اما او احتمالا در این وضعیت در حال چرت زدن است.        

روش هایی برای ماساژ کودک -آکاروش هایی برای ماساژ کودک -آکا

 ماساژ پشت (قسمت دوم)

 

 

منبع :