آکاایران: وضع عاطفی کودکان کار نسبت به سایر کودکان آسیب پذیرتر است

حضور کودکان آسیب پذیر در معرض رفتارهای نابهنجار، یک خطر و آسیب پنهان برای افراد همان جامعه محسوب می شود.

وضع عاطفی کودکان کار آسیب پذیرتر از سایر کودکانمونا سلیم کارشناس روانشناسی در گفتگو با خبرنگار گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، اظهار داشت: برای پرداختن به مسأله کودکان کار ابتدا باید مشخص کرد که این پدیده یک مسأله اجتماعی است یا یک آسیب اجتماعی؟ یا حتی ممکن است این مسأله یک بحران اجتماعی باشد؟
وی افزود: به طور کلی هر رخداد اجتماعی که در اثر آن کنش و واکنش هایی در روابط بین افراد رخ می دهد تحت عنوان «پدیده اجتماعی» نامیده می شود؛ این پدیده های اجتماعی تا زمانی که وجودشان برای نظام جامعه مفید باشد و عناصر متشکله و ارزش های موجود یک اجتماع را تحت تأثیر منفی قرار ندهد، پدیده های مطلوب تلقی می شوند و زمانی که تأثیر منفی داشته باشند، پدیده ناهنجار محسوب می شوند.

آکاایران: وضع عاطفی کودکان کار نسبت به سایر کودکان آسیب پذیرتر استسلیم با تأکید براینکه بخش وسیعی از پدیده های نابهنجاراجتماعی از کنش و واکنش های غلط درونی یک جامعه نشأت می گیرند، تصریح کرد: ما این اتفاق را مسأله اجتماعی می نامیم و برای مواجهه با این گونه مسائل نیاز به آسیب شناسی موشکافانه و دقیق داریم، زیرا اغلب پدیده های ناهنجار اجتماعی ریشه در ناآگاهی افراد یک جامعه نسبت به مسائل اجتماعی نامطلوب و چگونگی برخورد با آن ها دارد.
این روانشناس خاطرنشان کرد: حال آن که کودکان کار یا همان کودکان خیابانی کسانی هستند که بنا به دلایل مختلف اعم از دلایل خانوادگی، اجتماعی یا فردی از خانه و خانواده بیرون آمده اند و به سطوح شهر، پارک ها و خیابان ها جهت کار یا حتی زندگی روی آورده اند.
وی افزود: این کودکان اغلب از خانواده های کم درآمد و پرجمعیت هستند که علت حضور آن ها در خیابان بحث امرار معاش و کسب درآمد است، نوع تعلق و میزان ارتباط این کودکان با خانه و خانواده متفاوت از تعریف مشخص روابط سالم خانوادگی در یک جامعه است.
سلیم با بیان اینکه این کودکان گاهی چند بار در ماه یا حتی چند بار در سال به دیدن خانواده های خود می روند؛ تأکید کرد: به علت نابسامانی وضع عاطفی، کودکان کار آسیب پذیرتر از سایر کودکان هم سال خود در یک شرایط سالم روابط خانوداگی در جامعه هستند و حضور کودکان آسیب پذیر در معرض رفتارهای نابهنجار، یک خطر و آسیب پنهان برای افراد همان جامعه محسوب می شود.
وی ادامه داد: برخی از این کودکان کار پس از گذشت مدتی حضور در خیابان ها تبدیل به کودکان خیابانی می شوند، آن ها همان دسته از کودکان کاری هستند که به طور کلی در خیابان ها زندگی می کنند و هیچ پناهگاه و خانه ای برای بازگشت به آن ندارند، آن ها در خیابان بی سرپناه و بی خانمان هستند و افراد خیابانی دیگر برای آن ها حکم خانواده را پیدا کرده اند.
این روانشناس خاطرنشان کرد: برخی از آن ها درگیر مشکلاتی مانند مصرف موادمخدر و رفتارهای خلاف قانون می شوند و گاهی امکان دارد در شرایط ناامن قربانی آزارهای جسمی و جنسی شوند، این آسیب های فردی کودکان خطرات جدی را برای جامعه ای که این افراد در آن به عنوان شهروند چه قانونی و چه غیرقانونی زندگی می کنند، در بر دارد.
سلیم با بیان وظیفه ی هر انسان در مقابل این کودکان، گفت: هر یک از ما به عنوان عضوی از یک جامعه نسبت به این قشر آسیب پذیر جامعه مسئول خواهیم بود و باید تا حد توان اطلاعات و آگاهی خود را نسبت به چگونگی برخورد با این افراد بالا ببریم که نه با محبت های بی جا و کمک های نابجا آن ها را تشویق به ادامه مسیر غلط کنیم، همچنین نباید با بی توجهی و بی احترامی و نادیده گرفتن آن ها، در این کودکان خشم پنهانی را نهادینه کنیم که عاقبت گریبان جامعه خودمان را بگیرد؛ ما باید بدانیم که تمام افراد یک جامعه زنجیروار به یکدیگر وصل شده اند، به همین دلیل با کمک یکدیگر هم می توانند از بروز یک فاجعه اجتماعی جلوگیری کنند و هم می توانند در گسترش آن تأثیرگذار باشند.

.

منبع :