آکاایران: جلوگیری از بروز عفونت در نوزادان با خوردن شیر مادر

نوعی پروتئین موسوم به لاکتوفرین در شیر مادر می تواند نوزادان نارس را از ابتلا به عفونت های بیمارستانی مصون دارد.

به گزارش ایسنا،  محققان دانشگاه «میزوری» آمریکا معتقدند اکثر بیماری هایی نظیر مننژیت، ذات الریه و عفونت دستگاه ادراری که نوزادان نارس را تحت تأثیر قرار می دهند ازطریق عفونت های بیمارستانی بوجود می آیند.  
در این تحقیق ۶۰ نوزاد نارس از طریق لوله های تغذیه به مدت ۲۸ روز با پروتئین لاکتوفرین تغذیه شدند و ۶۰ نوزاد دیگر نیز شبه دارو دریافت کردند و مشخص شد نوزادان گروه نخست ۵۰ درصد کمتر در معرض ابتلا به عفونت های بیمارستانی قرار داشتند.  

آکاایران: جلوگیری از بروز عفونت در نوزادان با خوردن شیر مادربه گزارش ایسنا به نقل از ساینس دیلی،  یکی از مهم ترین خاصیت های لاکتوفرین جذب و انتقال آهن است. لاکتوفرین با جذب آهن آزاد، محیط را عاری از این عنصر کرده و در نتیجه پاتوژن هایی که برای ادامه حیات به این عنصر حیاتی نیاز دارند را از آن محروم می کند و به این ترتیب با مهار رشد باکتری های مضر به صورت غیرمستقیم گسترش عفونت را مهار می کند.

.

منبع :