آکاایران: والدین فرزندان متولد تابستان بخوانند

اخبار روز شیرخواران : مطالعه ای جدید نشان داده دخترهایی که درتابستان متولد می شوند، احتمال این که وزن هنگام تولدشان بالا باشد بیشتر بوده و دیرتر هم بالغ می شوند.

پایگاه اطلاع رسانی آتیسام : به گفته محققان دانشگاه کمبریج، تابش بیشتر خورشید که ویتامین دی بیشتر را دربر دارد، در سه ماهه دوم حاملگی می تواند توجیه کننده این تاثیر باشد. آنها دریافتند بچه هایی که در تابستان متولد شده بودند نسبت به آنهایی که متولد زمستان بودند، هنگام تولد کمی سنگین تر و در بزرگسالی قدبلندتر بودند و بلوغ دیرتری داشتند.

آکاایران: والدین فرزندان متولد تابستان بخوانندسرپرست پژوهشگران، جان پِری و تیمش، رشد و تکامل 450000 زن و مرد را در بریتانیا مورد مقایسه و ارزیابی قرار داده و دریافتند بچه هایی که در ژوئن، جولای و آگوست متولد شده بودند، هنگام تولد سنگین تر بوده و در بزرگسالی بلندقدتر بودند. این مطالعه همچنین نشان داد دخترهایی که در تابستان متولد شده بودند دیرتر بالغ شدند که نشان دهنده سلامت بهتر در بزرگسالی است.
پِری می گوید، این اولین بار است که ارتباط قوی میان زمان بلوغ و فصل تولد دیده می شود، ضمنا نتایج نشان دادند ماه تولد تاثیری چشمگیر بر رشد و سلامت دارد. به گفته پژوهشگران، تفاوت بین نوزادان متولد تابستان و متولدین زمستان می تواند به این مربوط باشد که مادر در دوران حاملگی تا چه حد درمعرض تابش خورشید بوده است، چون تعیین کننده سطح ویتامین دی می باشد. پری این طور نتیجه گیری می کند که ویتامین دی مهم است و یافته ها انگیزه ای برای سایر تحقیقات در مورد تاثیرات بلندمدت دریافت زودهنگام ویتامین دی روی سن بلوغ و سلامت هستند.

.

منبع :