آکاایران: کودکمان را در کنار خود بخوابانیم؟

یک مشاور خانواده و مدرس دانشگاه هشدار داد کودکانی که با پدر و مادر می خوابند، دچار مشکلاتی چون اضطراب جدایی، عدم بلوغ اجتماعی و وابستگی به والدین خواهند شد.

به گزارش سلامت نیوز، دکتر فاطمه آذرتاش، مشاور خانواده و مدرس دانشگاه در گفت وگو با سلامانه گفت: « کودکان باید از سن دو سالگی که روند شیرخوردن شبانه به پایان می رسد، اتاق خوابشان از والدین جدا شود و به هیچ وجه والدین، کودک را در کنار خود نخوابانند.»
وی در ادامه افزود: «کودکانی که با پدر و مادر می خوابند، دچار مشکلاتی از جمله اضطراب جدایی، عدم بلوغ اجتماعی و وابستگی به والدین و... می شوند و از طرفی دیگر، دیدن رفتارهای جنسی والدین توسط بچه ها موجب می شود که کودک این برداشت را داشته باشد که والدین در حال دعواکردن هستند یا اینکه پدر، مادر را مجبور به این عمل کرده است.»
دکتر آذرتاش با هشدار اینکه مشاهده روابط جنسی والدین توسط کودکان، در آینده باعث می شود که این کودکان نسبت به مسائل جنسی نگرش منفی داشته باشند، گفت: «کودکانی که شاهد روابط جنسی والدین خود هستند، شاید در آن لحظه متوجه رفتارهای آنها نشوند ولی این رفتارها را در ذهن خود ضبط می کنند و زمانی که توانایی ابراز آن را دارند، این رفتارها را از خود نشان می دهند و یا اینکه رفتارهایی که برایشان نامفهوم است، آنقدر در ذهن خود تکرار می کنند تا جوابی برای سوالاتشان پیدا کنند. به گونه ای که در سنین بلوغ، یادآوری این رفتارها که در ذهن آنها ضبط شده، می تواند در خیالپردازی دخیل باشد و در روند رشد طبیعی جنسی -روانی مشکلاتی را ایجاد کند.»

آکاایران: کودکمان را در کنار خود بخوابانیم؟این مدرس دانشگاه درنهایت با اشاره به اینکه رفتارهای والدین در محیط خانواده به هیچ وجه نباید رنگ و بوی جنسی داشته باشد، خاطرنشان کرد: «همیشه تاکید بر این بوده که والدین در محیط خانواده رفتارهای صمیمانه ای داشته باشند مثلا پدر خانواده وقتی وارد خانه می شود، همچنان که گونه و پیشانی دخترش را می بوسد، پیشانی و گونه همسرش را ببوسد تا صمیمت و عشق در خانواده نهادینه شود و کودک یاد بگیرید ولی به هیچ وجه این رفتارها نباید رنگ و بوی جنسی داشته باشد و موجب تحریکات یا بیداری جنسی در کودکان شود.»

.

منبع :