آکاایران: تکنیک "گوشه نشانی" چیست؟

روش های تربیتی همچون پس گردنی زدن و انواع دیگر تنبیه بدنی چندین قرن از شیوه های اصلی تربیتیِ والدین در آمریکا بوده اما در دهه ۱۹۶۰ کارشناسان علوم روانشناسی کودک، والدین را متوجه یک گزینه تربیتی جدید موسوم به "گوشه نشانی" کردند.

آکاایران: تکنیک "گوشه نشانی" چیست؟

به گزارش ایسنا، گوشه نشانی با وجود آنکه گاهی اوقات روشی بحث برانگیز بوده اما اکنون در میان روش های تنبیهی و تربیتی اصلی پیشنهادی برای کودکان قرار دارد. همچنین روش های علمی از گوشه نشانی حمایت می کنند به شرط آنکه والدین از نحوه صحیح به کارگیری آن آگاه باشند.
"مارک روبرتز" پرفسور روانشناسی بالینی دانشگاه دولتی آیداهو که روی تکنیک گوشه نشانی تحقیقات گسترده ای داشته گفت: گوشه نشانی فرآیندی تنبیهی است و بنابراین تنها هدف آن از بین بردن یک رفتار اشتباه است. در واقع گوشه نشانی بخشی از یک بسته درمانی کامل تر به حساب می آید.
تقریبا میان روانشناسان، روانپزشکان و دیگر متخصصان رشد کودک این توافق وجود دارد که گوشه نشانی نسبت به پس گردنی زدن به عنوان روش تنبیهی قابل قبول تر است. مطالعه روی تاثیرات طولانی مدت تنبیه می تواند سخت باشد چراکه کودکان به طور تصادفی مورد تنبیه قرار نمی گیرند و همچنین تربیت کردن کودکانی که پس گردنی می خورند به مراتب سخت تر است. با این وجود محققان در بررسی روی زوایای مختلف این مساله در کودکان دریافتند پس گردنی زدن پیش از آنکه مشکلات را برطرف کند آنها را تشدید می سازد.
اگرچه پس گردنی زدن به طور معمول باعث می شود کودک برای کوتاه مدت آرام شده و از والدین تبعیت کند اما مطالعات انجام شده در دهه ۱۹۶۰ نشان داده این کودکان در طولانی مدت بیشتر پرخاشگر می شوند.
در سال ۲۰۱۰ بازبینی روی نتایج ۳۰ ساله مطالعات انجام شده در مورد گوشه نشانی نشان داد که این روش هم در خانه و هم در مدرسه موثر است و می تواند بر تمامی کودکان سالم و کودکانی که نیازهای خاصی دارند تاثیرگذار باشد.
در میان روش های تربیتی والدین، تکنیک گوشه نشانی با مخالفت هایی هم همراه است. برخی منتقدان معتقدند گوشه نشانی غیرضروری و روشی خنثی است و تربیت مثبت بدون نیاز به تنبیه کردن نیز همین تاثیر را خواهد گذاشت.
انتقادها نسبت به این روش تربیتی زمانی شدت گرفت که در سال ۲۰۱۴ مقاله ای چاپ شد و در آن به آسیب های ناشی از این روش تنبیهی روی کودک پرداخته شده بود. در این تحقیق آمده است که دردهای اجتماعی مانند حالتی که از منزوی شدن ناشی می شود می تواند نقاطی از مغز را فعال کند که اغلب در موارد بروز دردهای جسمی نیز فعال می شوند.
به گفته گروهی دیگر از کارشناسان، گوشه نشانی می تواند جزو روش های تنبیهی مفید باشد اما این شیوه در عمل اغلب نتایج مطلوب ندارد چون والدین آن را به طور نامنسجم و با خشونت انجام می دهند. در واقع در به کار بردن این روش اشتباهاتی وجود دارد و یکی از بزرگترین اشتباهات این است که والدین معمولا رفتار ناپسندِ مشخصی را که از کودک سر می زند و در نتیجه روش تنبیهی گوشه نشانی برای آن در نظر گرفته می شود، تعیین نمی کنند.
به گفته متخصصان، گوشه نشانی باید بخشی از وضعیت معکوس رابطه گرم و عاشقانه بین والدین و کودک باشد. گوشه نشانی به این مفهوم است که کودک مجبور می شود برای مدتی از انجام آنچه از آن لذت می برد دور شود. در حالی که اگر کودک مدام از طرف والدین مورد غفلت و بی توجهی یا بدرفتاری قرار بگیرد دیگر هیچ محرک مثبتی وجود نخواهد داشت که او را به انجام رفتار صحیح ترغیب کند.
همچنین در بکارگیری از این روش توجه به نکاتی از جمله تشویق کودک در ازای یک رفتار خوب، آگاهی از نیازهای کودک و آموزش مهارت های اجتماعی ضروری هستند.
به گزارش لایوساینس، علاوه بر این روش گوشه نشانی برای کودکان ۲ تا ۶ سال است و برای فرزندان بزرگتر از این سن باید روش های دیگری به کار گرفته شود. در این تکنیک والدین باید یک یا دو رفتار ناپسند را انتخاب کرده و برای کودک مشخص کنند که انجام این رفتارها موجب می شود آنان مورد تنبیه قرار گیرند. در عین حال استفاده بیش از حد از روش گوشه نشانی می تواند تاثیرات مخربی داشته باشد.
منبع
.

منبع :