آکاایران: توصیه هایی هنگام واکسناسیون نوزاد

تزریق واکسن ممکن است برای کودک و والدین نگران ناراحت کننده باشد . در این پست نکاتی درباره این مهم تقدیم می گردد تا هم از استرس خودتان و هم نوزاد آرام تر باشد

  • پیش از تزریق واکسن، فشار ملایمی بر بخشی از پوست که تزریق در آن انجام می شود، وارد کنید.

    آکاایران: توصیه هایی هنگام واکسناسیون نوزاد

  • خودتان را آرام و راحت نگهدارید.
  • اضطراب والدین بر کودک هم تاثیر می گذارد
  • با آرامی و با شکلی تسکین بخش با کودک صحبت کندید.
  • هنگام تزریق واکسن، کودک را در آغوش بگیرید و روی پای تان بنشانید، به طوری که صورتش را به سوی شما باشد.
  • با چیزی مثل اسباب بازی حواس کودک را پرت کنید. یا برای او یا همراه او آواز بخوانید.

.

منبع :