bxs1
معمولا پس از غذا به دلیل پر شدن معده، کودکان دچار سکسکه می شوند، اما گاهی ممکن است کودک با معده خالی هم سکسکه کند. دلیل آن هم بلعیدن مقدار زیادی هوا به خاطر مکیدن شیشه یا پستانک است.

آکاایران: چرا کودک به سکسکه می افتد؟

وقتی معده پر از هوا (در اثر گریه یا خنده) یا مایع (نوشیدن شیر) می شود، منبسط و باعث کشش عصبی می شود که به دیافراگم متصل است. این حالت باعث نافرم شدن این ماهیچه و عامل به وجود آمدن حرکت های غیرقابل کنترل آن است.
 صدای ناشی از سکسکه نیز در واقع صدایی است که در اثر بسته شدن ناگهانی نای بعد از هر اسپاسم به وجود می آید.
 سکسکه در نوزادن زیاد دیده می شود و احتمالا به خاطر این است که پرده دیافراگم، هنوز به طور کامل رشد نکرده است. اما خود به خود و عموما در دو ماهگی کاهش می یابد.
برای متوقف کردن سکسکه شیرخواران و نوزادان، کافی است آنها را بغل کنید، به پشتشان بزنید یا آرام تکانشان دهید. با زدن ضربه هایی آرام به پشت نوزادتان سعی کنید تا آروغ بزند و هوای بلیعده شده را از معده اش خارج کند.
               بهترین راه درمان سکسکه صبرکردن است. فقط آرامش خود را حفظ کنید تا سکسکه برطرف شود              
 

.

منبع :