آکاایران: بهترین مجری برای اعمال قوانین والدین هستند

اخبار روز کودکان: متین السادات نصری روان شناس و مدرس دانشگاه اظهار کرد: مادران در سراسر جهان و در فرهنگ های مختلف هنگامیه فرزنشان به دو یا سه سالگی می رسد به آنها آموزش هایی همچون درست یا نادرستی رفتارها، قانون مندی و مسئولیت پذیری را می آموزند.

آکاایران: بهترین مجری برای اعمال قوانین والدین هستند

وی با اشاره به اینکه کودکان از همان اوایل زندگی حد و مرز رفتارها را می شناسد، گفت: کودکان قانون را در بازی های خود گاهی آگاهانه یا ناآگاهانه رعایت می کنند اما در برخی مواقع والدین از عدم رعایت قانون فرزندانشان در حین بازی، شکایت داشته و بازگو می کنند که ما تعاون، همکاری ، قانون را به کودکان خود آموزش داده ایم.
نصری افزود: اگر والدین از عدم رقابت قانون کودکان شکایت دارند باید در رفتارهای خود نکته سنج شوند که در عمل هم ایا قوانین را رعایت می کنند.
این روان شناس خاطر نشان کرد: کودکان معیارهای اخلاقی را از افراد پیرامون خوئ فرا می گیرند. اگر چه کودک ممکن است ذاتا قانونمند باشد اما محیط و رفتار والدین نقش برجسته ای ایفا می کند.
وی تاکید کرد: بعنوان مثال هنگامی که کودک نقض قوانین را به هنگام رانندگی از سوی والدینش مشاهده می کند از این رفتارها الگو برداری کرده و خو د در عمل انجام می دهد.

.

منبع :