آکاایران: بزرگ ترین اشتباهات بچگانه بزرگترها

اگر بپرسید مهم ترین وظیفه پدر و مادر در قبال فرزندان چیست، پاسخ بیشتر والدین احتمالا این است که خوب تربیت شان کنند.

آکاایران: بزرگ ترین اشتباهات بچگانه بزرگترها


همه والدین دوست دارند فرزندانشان خوب تربیت شوند، اما در مسیر رشد او اشتباهاتی می کنند که در ذهن کودک به کنش ها و اعمال نادرست می انجامد.هر قدر این اشتباهات بیشتر باشد، ناهنجاری های تربیتی یا تمایلات او در شکستن هنجارها و فاصله گرفتن از آداب و رفتار پرورش یافته بیشتر است.پدر و مادر، افراد دیگر خانواده، اقوام و... چه اشتباهاتی می کنند که اثرات منفی آن دامنگیر فرزند، والدین، خانواده و حتی اجتماع می شود؟
      عصبانیت و فریاد
بعضی والدین کم حوصله تر، آگاهانه یا ناآگاهانه برای دست برداشتن کودک از رفتاری خاص یا وادار کردن او به انجام کاری عصبانی شده، به فریاد و دادن زدن روی می آورند.این اشتباه شاید در همان لحظه خواسته آنها را عملی کند، اما کودکشان نیز یاد می گیرد همین رفتار را در برابر دیگران یا حتی خود آنها انجام دهد و برای رسیدن به خواسته هایش صدا را بلند کرده، به کنش ها و واکنش های عصبی و لجبازانه روی آورد.
     تنبیه بدنی
کودکانی که مدام کتک می خورند، کم کم حساسیتی به درد نشان نمی دهند و جری تر می شوند. بسیاری از خانواده ها گرچه در حرف تنبیه بدنی را نکوهش می کنند، ولی وقتی به تصوری نادرست، کارد به استخوانشان می رسد از این عمل رویگردان نیستند و عامدانه تنبیه را حتی به شکلی خفیف برای تربیت فرزند مؤثر می دانند! این اثر کوتاه مدت، موقتی و بشدت خطرناک است حتی مداوم نبودن تنبیه و استفاده اندک و به شکل خفیف آن اثرات خود را بر ذهن او خواهد گذاشت.
از کف رفتن احترام و میل و علاقه به فردی که تنبیه می کند، هرچند بعدها بداند به قصد تربیت صورت گرفته، زمینه ساز شکل گیری رفتار خصمانه در نهاد او می شود و به وی می آموزد خشونت و پرخاش توام با کتک کاری راه رسیدن به خواسته ها و رفع مشکلات است. به این صورت، نه تنها در خانواده که در جامعه نیز چنین رفتاری پیش می گیرد.
     دستورهایی با افعال منفی
به کبریت دست نزن، او را هل نده، سروصدا نکن و... بازدارندگی، میل لجبازی را افزایش می دهد و کودک را در همان سنین یا سال های آتی وامی دارد بی درنگ و بدون تفکر در برابر مباحث بازدارنده موضع بگیرد یا حتی علیه آن طغیان کند.چنین روندی همچنین باعث می شود او احساس تحقیر را در خود و احساس قدرت را در دستوردهنده تصور کند و در بزرگسالی همین روش را پیش گیرد.جای چنان دستورهایی می توان جملاتی ملایم تر با افعال مثبت و آگاه کننده به کار برد: شعله کبریت دستت را می سوزاند و...
      سرزنش و توهین
سرزنش بخصوص اگر با توهین همراه شود، شأن، شخصیت، اعتماد به نفس و سلامت فکر را از کودک دور می کند و به جای مهر و عطوفت به دیگران یا حتی والدین و اعضای خانواده، در ذهن او نامهربانی، بی اعتنایی، تحقیر و رفتار توهین آمیز را می نشاند.کودکی که با کلمات احمق، کودن، نفهم، دست وپاچلفتی و... یا جملات سرزنش آمیز توصیف می شود، حس حقارت و بی ارزش بودن را به ذهن می سپارد و از آنجا که هیچ کس نمی خواهد موجودی حقیر جلوه کند، یا موضعی تدافعی پیش می گیرد یا به طور معمول در لاک تنهایی و خجلت فرو می رود و آسیب های روانی دیگری را پذیرا می شود.
      پرسش های بازخواستی
استفاده از پرسش هایی چون چرا دست به کبریت زدی؟، باز برادرت را هل دادی؟ و... برای تربیت کودکان کم سن و سال اشتباه است.کودکان نمی دانند و نمی توانند به شکلی منطقی که مورد انتظار والدین از طرح سوالشان است، دلیل بیاورند. برخی کارهای آنها ناخودآگاه است، حاصل احساس و واکنشی ندانسته و ناگهانی است.طرز جواب یا استدلال و قانع کردن را نیاموخته اند. به همین دلیل به جای پرسش های بازخواستی باید آنها را از نادرست بودن کارشان آگاه کرد.
 
      کلافگی و تسلیم
شاید شما هم برخی افراد موسوم به لوس و خودخواه را به یاد آورید. اغلب آنها کسانی هستند که در بخشی از زندگی یا همه آن متوجه شده اند اگر والدینشان یا حتی دیگران، محدودیتی هم برای برخی خواسته های نادرست آنها در نظر بگیرند، پس از مقداری فشار به انحای گوناگون آن را لغو می کنند و نادیده می گیرند بنابراین بهترین راه رسیدن به نیازهایشان را بی توجهی به شرایط دیگران و در نظر گرفتن خواست و شرایط خود می پندارند.
چنین اشخاصی ممکن است به موفقیتی ظاهری در به دست آوردن آنچه می خواهند برسند، اما شخصیت آنها به احساس و روان دوستان و اطرافیانشان لطماتی می زند که سبب از دست دادن سریع و پیاپی آنها می شود.از دست دادن اطرافیان احساس و روان آنها را نیز تهدید می کند و از آنجا که ناکامی برای آنها تلخ است و نمی توانند یا نمی دانند چطور با آن مواجه شوند مایه عذاب بیشتر خود، نزدیکان دیگر یا پدر و مادر حالا پا به سن گذاشته و کلافه ترشان می شوند.
       تکثیر و تولید اشتباه
نقش خانواده، بویژه پدر و مادر در آموزش و تربیت و سهم آنها در شکل گیری آینده کودک بسیار است؛ موارد اشتباه آموزشی و تربیتی در مواجهه با کودکان نیز بسیار است.خانواده ای که فرصت تجربه به کودک نمی دهد، حد و مرزهای اختیار یا اجبار و کوتاه آمدن یا پافشاری بر انجام کار یا خواسته ای را نمی شناسد، نیازها و اقتضاهای سنی او را تشخیص نمی دهد، ارتباطی مؤثر و مناسب با وی ندارد، انتظاراتی فراتر از حد او دارد، روش های درست آموزش و پرورش وی را نمی داند یا به کار نمی گیرد و... در یک جمله: مدام اشتباه می کند، نمی تواند مدعی شود دوست دارد فرزندی داشته باشد که خوب تربیت شده است.

.

منبع :