bxs1
علت دروغ گویی کودکان چیست و شیوه ی حل این مشکل از سوی مادر و پدر کدام است؟

دروغ گفتن کودکان، دلیل های بسیار متفاوتی دارد. در میان کودکان کم سن و سال تر، دروغ گویی معنایی مشابه آن چه بزرگترها می شناسند، ندارد بلکه بیشتر جنبه ی خیال بافی دارد. بنابراین، قصد آنان هرگز فریب دادن دیگران نیست.
اما عمده ترین دلیل دروغ گفتن از سوی کودکان در سنین بالاتر، فشار بزرگترها به آنان برای گفتن جزئیات دقیق یک ماجراست. این تحت فشار قراردادن، کودکان را وادار به گفتن دروغ می کند و از این جا کودکان، دروغ گویی را یاد می گیرند چراکه دروغ گفتن، آنان را از تنبیه شدن باز می دارد و آنان، این نکته را به تجربه و بر اثر رفتار اشتباه بزرگترها آموخته اند. پس کودک برای گریز از تنبیه شدن و مجازات، دروغ تحویل می دهد.
درحقیقت، ریشه ی بیشتر دروغ ها به دلیل احساس ناامنی و وحشت از مجازات و تنبیه است، بنابراین، چنان چه کودک به خاطر راست گویی، درباره ی اتفاقی ناخوشایند یا ناشایست، از سوی مادر و پدر و یا بزرگترها تنبیه نشود، به دروغ گفتن پناه نمی آورد.
هرچه کودک، بزرگ تر می شود، از مسؤولیت اخلاقی بیشتری برخوردار شده و چون دروغ گویی، وجدانش را می آزارد، بنابراین از دروغ گفتن، بیشتر پرهیز می کند.
      آیا دروغ گفتن
 یک شکل کلی است یا از نظر روان شناسی می توان انواعی برای آن درنظر گرفت؟
     پاسخ:
خیر، یک شکل کلی برای آن نمی توان در نظر گرفت بلکه باید گفت آن چه که ما به آن ، دروغ گویی کودکان اطلاق می کنیم، بسته به سن، موقعیت و شرایطی که او در آن قراردارد، متغیر است. بنابراین، نمی توان هرنوع گفته ی خلاف واقع از سوی کودک را به عنوان دروغ گویی به معنایی که بزرگترها از آن استنباط می کنند، قلمداد کرد.
 
انواع مهم دروغ گویی در کودکان را به صورت زیر می توان دسته بندی کرد:
      دروغ برای جلب توجه

آکاایران: چرا کودکان دروغ می گویند؟


زمانی که کودک، توجه مثبت دیگر افراد مانند هم سن وسالان و به خصوص مادر و پدر خود را دریافت نمی کند، با دروغ گویی و بزرگ جلوه دادن خود، سعی در جلب این توجه خواهد کرد. فراموش نکنید که برای کودکان، گرفتن و جلب توجه مادر و پدر و بزرگ ترها حتی از نوع منفی آن، بهتر از فقدان هرگونه توجهی است.
      دروغ های خیال بافانه
 
این نوع دروغ گویی، مخصوص کودکان کم سن و سال تر و خیال پرداز است. این نوع خیال بافی ها و غیرواقعی بودن آن ها را هرگز نباید به روی آنان آورد و به عبارتی، به جای هرگونه توجه و تمرکز، باید از کنار آنان گذشت.
 
     دروغ بازی
 
این نوع دروغ، شبیه نوع قبلی یعنی دروغ های خیال بافانه است که با آن، کودکان سعی دارند دیگران حوادث تخیلی یا بازی های آنان را باور کنند.
 
     دروغ مبهم
 
کودک وقتی ناتوان از ابراز احساس ها و فکرهای خویش است، با سرهم بندی و به هم چسباندن جمله هایی، سعی در بیان آن احساس ها دارد اما بزرگ ترها تصور می کنند که او در حال دروغ گویی است.
 
      دروغ انتقام جویانه
 
این نوع دروغ، از نفرت و خشم کودک ناشی می شود.
      دروغ محدود و ساختگی
 
این نوع دروغ، بیشتر وقت ها از ترس تنبیه، تهدید و توهین مادر و پدر و یا مربیان و بزرگترها صورت می گیرد.
 
      دروغ خودخواهانه
 
این دروغ، حساب شده است و جهت فریب دادن دیگران صورت می گیرد و به طور معمول برای به دست آوردن یک چیز یا وضعیت مطلوب از سوی کودک، ابراز می شود.
 
     دروغ مصلحتی
 
کودکان، این نوع دروغ گویی را به حساب خودشان برای مراقبت از دوستی که در یک وضعیت مشکل قراردارد و تحت فشار است، بیان می کنند.
 
     دروغِ عادتی یا عادت شده
این نوع دروغ ها به دلیل نتیجه گرفتن های قبلی از دروغ هایی است که پیش از این، ابراز شده و به عنوان یک الگوی رفتاری در دسترس اوست و برایش کارکرد داشته است.
      بهترین روش برای پرهیزدادن کودکان از دروغ گفتن
  به غیر از شناسایی دلیل ها و ریشه های این رفتار و تصحیح آن ها
 چه نوع عملکردی است؟
       پاسخ:
مادر و پدر باید از همان سنین اولیه با ظرافت و هوشیاری، متوجه این رفتار از سوی کودک خود باشند. اگر از همان دوران اولیه، کودک را به خاطر دروغ گویی اش مورد طعن، مخالفت و یا استهزا و تنبیه قرار ندهید بلکه با آرامش، مهربانی و صبوری با او در این باره صحبت کنید، او نیز به تدریج از این نوع رفتار دست بر می دارد، ضمن آن که باید برخورد مادر و پدر به گونه ای باشد که به کودک، احساس شرم و یا گناه تلقین نکنند بلکه زمینه های بروز رفتار را از میان بردارند.
مادر و پدر باهوش، باید کودک خود را نه با دعوا و مشاجره و تنبیه بلکه با بیان مثال های خنده دار و شاد، از عواقب نامطبوع دروغ گویی آگاه کنند. کودک با هدایت و رهبری صحیح از سوی پدر و مادر، خود را از دروغ گویی بی نیاز دیده، بنابراین، این عمل را به عنوان یک الگوی رفتاری، به کلی از دست خواهد داد چراکه راه های بهتری برای جلب توجه خویش و یا بیان و ابراز احساس ها و عواطف خود پیدا می کند. به بیان دیگر، او کم کم می آموزد و در خود، آن را تثبیت می کند که نه از ترس تنبیه و قانون و یا مجازات بلکه به دلیل کنترل از درون و وجدان فردی اش، از دروغ گفتن پرهیز کند.

.

منبع :