آکاایران: اگر کودک رازدار نیست !!

برای همه والدین پیش آمده که از دست فرزند خود به خاطر حرف هایی که نباید می گفت! عصبانی هستند

ولی چه کسی به کودک توضیح داده که نباید این حرف را در جای دیگری بزند؟ مثلا ما از فرزندمان می خواهیم آدرس، شماره تلفن، اسم والدین و... را بداند تا در مواقع اضطراری اطلاعاتش کافی باشد ولی اگر همین کودک سه، چهار ساله این اطلاعات را برای شخص غریبه ای بازگو کند او را به شدت مورد شماتت قرار می دهیم. راهکاری های زیر جهت رفع این مشکل ارائه می شود:
به فرزندتان آموزش دهید هنگام رویارویی با موقعیت خطرناک و اضطراری نباید به اشخاص غریبه ای که خواهان دریافت اطلاعات خانوادگی اش هستند، اعتماد کند و اسرار خانوادگی را برای آنها فاش کند. البته کودکان کم سن و سال در شناخت افراد دچار مشکل و در مواقع لزوم گیج و سردرگم می شوند که آیا باید به آن شخص اعتماد کنند یا نه؟
آموزش به هر کسی به ویژه بچه ها برای کارهایی که نباید انجام دهند دردسرساز است زیرا ضمیر ناخودآگاه کلمات منفی مانند «نکن و نگو» را نمی تواند تجزیه و تحلیل کند لذا برای آموزش هرگز از افعال منفی استفاده نکنید به عنوان مثال به فرزندتان بگویید:
 ::::::::::::   دلبندم بگو بگو از مامان و بابام بپرسید
«اگر کسی راجع به خانواده ات از تو سؤال کرد و تو در موقعیت خطرناکی بودی به او بگو از مامان و بابام بپرسید.»
پیوسته عزت نفس و خودباوری فرزندتان را تقویت کنید. بعضی اوقات فرزندتان را به خاطر آنچه به خوبی یادگرفته یا در آن توانمند است تحسین کنید، اگر کودک احساس امنیت شخصی کند و در عین حال تحت آموزش نیز قرار بگیرد هرگز خطاهای عمدی نمی کند.
 ::::::::::::  حد و مرز را به کودک  آموزش دهید ح حدحد
به کودک در شناخت حد و مرزها کمک کنید. به او تفهیم کنید در چه مواقعی و به چه کسانی می تواند رازهای خانوادگی را بگوید، زیرا در

آکاایران: اگر کودک رازدار نیست !!

تحقیقی که در سال 2002 در بریتانیا روی کودکان گمشده انجام گرفت مشخص شد درصد بسیاری از آنها حتی حاضر نیستند در مقابل قانون و پلیس نیز به بیان اطلاعات خانوادگی بپردازند.
 ::::::::::::  با بازی آموزش دهید
نقش بازی را در آموزش و تفهیم اطلاعات جدی بگیرید. در حین بازی با آرامش به او اطلاعات بدهید ولی هرگز او را با «بایدها و نبایدهایتان» نترسانید. زیرا کلمات و جملات منفی برخلاف آنچه فکر می کنید به زودی از ذهن بچه ها پاک نمی شود.
 ::::::::::::  به کودک دلبندتان اعتماد داشته باشید
به فرزندتان اعتماد داشته باشید. از جملات منفی مانند من مطمئنم که تو نمی توانی جلوی زبانت را نگه داری یا عادت کردی حرف نسنجیده بزنی و... استفاده نکنید.
 سنجیدگی رفتار فرزندتان را باور کنید و به او گوشزد کنید من می دانم و یقین دارم که تو بسیار باهوش هستی و می توانی در مواقع اضطراری بسیار خوب رفتار کنی، همواره به یاد داشته باشید هرگز از ترس اینکه کودکتان اطلاعات خانوادگی را فاش نکند او را در فقر اطلاعاتی نگاه ندارید بلکه همواره در نظر داشته باشید که شرایط غیرقابل پیش بینی و اضطراری نیز وجود دارد

.

منبع :