آکاایران: کودکم از دکتر می ترسد

اگر لباس نپوشی مریض میشی و باید دکتر بری! اگر کار بد کنی می برمت دکتر تا بهت آمپول بزنه. این جمله کلیشه ای بسیاری از والدین برای ترساندن کودک خود و نهی او از کارهای بد است؛ اما غافل از این که موجب ترس او از دکتر نیز می شود، هر چند این ترس دلایل دیگری هم دارد.

بیشتر کودکان زمانی که پیش پزشک می روند ترس و دلهره دارند.خیلی هم فرق نمی کند مراجعه برای چه چیزی باشد. این ترس دلایل مختلف دارد. عامل شایعی که ممکن است کودک را از معاینه پزشک بترساند، احساس درد ناشی از معاینه آسیب احتمالی است.

آکاایران: کودکم از دکتر می ترسد

      دکتر ترس نداره
اگر تجربه تزریق واکسن یا آمپول هم باشد این ترس دوچندان می شود. ترس ناشی از درد معاینه در بین کودکان ۱۲ - ۶ سال بسیار رواج دارد. عامل دیگر که بیشتر در کودکان کم سن و سال دیده می شود ترس جدایی از والدین است. بیشتر کودکان از این که در اتاق دیگری و جدای از پدر و مادرشان تحت معاینه قرار بگیرند، می ترسند.
     علت های ترس از دکتر
ترس جدایی از والدین هنگام معاینات پزشکی، اغلب و بین کودکان زیر ۷ سال شایع است. گاهی هم خود پزشکان باعث ترس و وحشت کودک می شوند. گاهی پزشکانی که عادت به معاینه بزرگسالان دارند طبق عادت خود، کودک را سریع و تند معاینه می کنند. ممکن است کودک از این همه عجله و سرعت پزشک به وحشت افتد و برداشت غلط و نادرستی از معاینه در ذهن خود بپروراند که نتیجه نهایی آن نیز ترس کودک از معاینه است.
     پزشکان با تجربه معمولا مراحل معاینه را برای کودک با صبر و حوصله توضیح می دهند و حتی بعد از معاینه، جایزه ای برای کودک در نظر می گیرند تا موجب تکرار رفتار مثبت او در معاینه های بعدی شوند       

.

منبع :