آکاایران: لوچی چشم کودکان

لوچی به علت تشنج عضلانی است که چشم را حرکت می دهد یا آن را منحرف می کند.

آکاایران: لوچی چشم کودکان

شاید این بیماری از زمان تولد یا پس از آن ایجاد شود. باید از کودکان مراقبت کرد تا لوچی بر آنان عارض نشود. بدین صورت که در نخستین روزهای پس از تولد روبندی را روی صورتشان بگذارند تا دیدشان مستقیم باشد. هم چنین باید در شب در برابر و مقابل چشمانشان چراغی را قرار دهند که روبه رو و مقابلشان بتابد و نباید از روبه روی آنان به طرف راست یا چپ مایل شد و نور نیز نباید به یکی از جهت ها منحرف شود.
 احمد بن محمد بلدی در کتاب حفظ سلامتی و درمان بیماری های زنان باردار، نوزادان و کودکان راهکارهایی را برای درمان لوچی چشم کودکان ارائه داده و آورده است که نباید کودکان ناگهان از یک طرف بترسند زیرا در بسیاری از کودکان لوچی به علت فریاد شدید و ناگهانی بر آنان عارض شده است.

.

منبع :