آکاایران: مراقب کودک آزاری از غفلت تا جنسی

کودک آزاری وضعیتی است که در آن کودک از سوی کسی که مسۆول مراقبت از سلامت اوست نادیده گرفته می شود و یا به شکل نامناسبی با او رفتار می شود.

آکاایران: مراقب کودک آزاری از غفلت تا جنسی

به خاطر دارم کلاس اول دبستان بودم که برای اولین بار کلمه ی "کودک آزاری" به گوشم خورد. راستش غیبت های مکرر یکی از همکلاسی هایمان و در آخر هم خبر فوت او اتفاقی بود که من و بقیه بچه ها را با این عبارت تلخ آشنا کرد. روزی که از دنیا رفت، تازه ما علت غیبت های زیادش را متوجه شدیم. یادم است که معلم سعی می کرد از توضیح علت مرگ او طفره برود اما حرف و حدیث بچه های بزرگتر مدرسه زبان او را برای صحبت باز کرد. معلم ما گفت شاگرد کوچکش یکی از قربانیان کودک آزاری بوده است و .... .
کودک آزاری پدیده نوظهوری نیست و در هر عصر و دوره ای به شکلی گریبانگیر جوامع مختلف بوده است. ماهیت این مسئله آن چنان حساس و پیچیده است که به دست آوردن آمار دقیق از میزان وقوع آن را برای متصدیان سلامت ناممکن ساخته است. با این وجود نگاهی اجمالی بر واقعیت های جامعه نشان می دهد که کودک آزاری رو به افزایش است.
کودک آزاری وضعیتی است که در آن کودک از سوی کسی که مسۆول مراقبت از سلامت اوست نادیده گرفته می شود و یا به شکل نامناسبی با او رفتار می شود که در هر دو حالت کودک از لحاظ جسمی، روانی یا هر دو آسیب می بیند. مطالعات نشان می دهند که بسیاری از والدینِ بدرفتار خود در کودکی قربانی آزار بوده اند و به نظر می رسد که با آزار دادن کودکان این الگو تداوم می یابد. البته این یافته در مورد همه قربانیانِ کودک آزاری مطلق نیست اما در مواردی که شرایط زندگی با فشارهایی مانند وضعیت بد اقتصادی و اجتماعی سخت می شود احتمال ظهور و بروز آن بیشتر می شود. به طور کلی می توان گفت کودک آزاری بخشی از الگوی خشونت در خانواده است و فرض بر این است که والدین خشمی را که نسبت به یکدیگر دارند بر سر کودک خالی می کنند. همچنین این والدین در مقایسه با والدینی که به خوبی از عهده فرزندداری بر می آیند کم هوشتر و پرخاشگرترند، حالت دفاعی بیشتری دارند، تحریک پذیرتر و نابالغ ترند، توقع زیادی از خود برای داشتن ارتباط خوب با کودک ندارند، معمولاً به هنگام انضباط کودک رفتاری غیرقابل پیش بینی نشان می دهند و در برابر رفتار خوب و رفتار بدِ کودک به یک شکل واکنش نشان می دهند گویی رفتار خوب و بد کودک برایشان فرقی نمی کند. در خانواده های کودک آزار در مقایسه با خانواده های معمولی، خواهران و برادران نسبت به یکدیگر رفتار خصومت آمیزتری دارند.
آزار جنسی فقط به تماس فیزیکی با کودک محدود نمی شود و به طور کلی هر نوع  فعالیتی را که به قصد ارضای جنسی فرد متعرض انجام می شود دربرمی گیرد

کودک آزاری غیر از آزار جسمانی شکل های دیگری نیز دارد: غفلت از کودک، آزار عاطفی و آزار جنسی انواع دیگر آن هستند.
آزار جسمی اغلب نتیجه کتک زدنِ بی دلیل یا تنبیه بدنی است که شدت آن با اهمیت اشتباهی که کودک مرتکب شده است تناسب ندارد. گاهی آزار جسمی نوعی واکنش والدین نسبت به استرس است. سوءمصرف الکل و مواد توسط والدین از جمله عواملی هستند که در آزار جسمی کودک نقش دارند. صدمات ناشی از آزار جسمی شامل کوفتگی، شکستگی استخوانها، سوختگی و جراحت های سطحی یا عمیق می باشد. البته همه کودکان جراحات خفیفی را به عنوان بخشی عادی از دوران کودکی تجربه می کنند که این جراحات معمولاً در بخش های استخوانی و سفت تر بدن مانند ساق پا، زانوها و آرنج دیده می شود. اما زمانی که جراحات در بخش های نرم بدن مانند شکم یا پشت دیده می شود، دیگر به نظر نمی رسد که صرفاً پای جراحت های معمولی دوران کودکی در میان باشد و این احتمال وجود دارد که کودک مورد آزار قرار گرفته باشد.
غفلت از کودک زمانی است که افرادی که کودک برای ادامه حیات به آنها وابسته است نه به دلیل فقر بلکه عمداً از فراهم کردن غذا، لباس، سرپناه، مراقبت پزشکی، آموزش و مراقبت مناسب برای وی خودداری می کنند. به نظر می رسد والدینِ این کودکان به قدری غرق در نیازهای خودشان هستند که نمی توانند نیازهای فرزندشان را تشخیص دهند.
تشخیص آزار عاطفی مشکل تر است اما به اندازه انواع دیگرٍ آزار برای کودک آسیب زا است. آزار عاطفی، به عزت نفس کودک آسیب می زند و در موارد شدید می تواند سبب مشکلات رشدی و اختلالات گفتاری شود. کودکی که مورد استهزا قرار می گیرد، طرد می شود، سرزنش می شود یا به شکل نادرستی با برادرها و خواهرها و دیگر کودکان مقایسه می شود از آزار عاطفی رنج می برد. انتظارات غیر واقع بینانه برای پیشرفت تحصیلی و ورزشی یک علت شایع برای آزار عاطفی کودکان توسط والدین یا دیگر بزرگسالان است. زمانی که کودک نمی تواند این انتظارات را برآورده کند، احساس می کند هرگز به قدر کافی خوب نبوده است. زمانی که هر یک از انواع دیگر آزار وجود داشته باشد، به قطع و یقین آزار عاطفی هم وجود دارد.
آزار جنسی زمانی رخ می دهد که یک بزرگسال یا کودکِ بزرگتر از قدرت و تسلطش بر کودک استفاده می کند تا او را در فعالیت های جنسی درگیر کند. در این وضعیت فرد آزاردهنده، یک متعرض یا مزاحم جنسی به شمار می رود. فرد مزاحم از حقه، رشوه، فشار، تهدید یا زور برای شرکت دادن کودک در فعالیت جنسی استفاده می کند. آزار جنسی فقط به تماس فیزیکی با کودک محدود نمی شود و به طور کلی هر نوع  فعالیتی را که به قصد ارضای جنسی فرد متعرض انجام می شود دربرمی گیرد. همه انواع کودک آزاری ناخوشایند هستند و پیامدهای منفی آنها گریبانگیر سلامت فرد و جامعه خواهد بود، اما آزار جنسی کودکان به دو دلیل از اهمیت مضاعفی برخوردار است: اول، آزار جنسی در دوره ای از زندگی به وقوع می پیوندد که کودک هنوز قادر به درک رابطه جنسی نیست و فعالیت جنسی بدون توجه به میزان قدرت درک کودک از اهمیت رضایت داشتن به برقراری این روابط بر او تحمیل می شود و دلیل دوم اینکه آثار این نوع کودک آزاری مخرب تر و ماندگارتر از سایر انواع است.

.

منبع :