آکاایران: دور کردن ترس کودک از ...

اگر کودک می ترسد...

آکاایران: دور کردن ترس کودک از ...

اگر کودک می ترسد اعمال زیر را نباید انجام داد:
 • - به خاطر ترسیدن کودک او را در مقابل دیگران تحقیر و سرزنش نکنید و موجب خجالت او نشوید.
 • - هرگز به ترس کودک نخندید و اورا مورد تمسخر قرار ندهید.
 • - کودک را برای مقابله با ترس خود، تحت فشار قرار ندهید، مگر اینکه مطمئن باشید که او ظرفیت آن را دارد.
 • - در مقابل ترس کودک از خود شکیبایی و بردباری نشان دهید.
 • - با کودک به مهربانی رفتار کنید.
 • - در رابطه با ترس کودک، نه خود را مقصر بدانید، نه کودک را.
 • - هرگز تصور نکنید که ترس های کودک رفتاری ناپسند و نامعقول است.
 • همین طور وقتی کودک می ترسد اعمال زیر را انجام دهید:
 • - به کودک این فرصت را بدهید که در زمان های مختلف با عامل ترس به تدریج آشنا شده و به آن عادت کند. مثلاً اگر از گربه می ترسد او را با یک بچه گربه آشنا کنید.
 • - ترس کودک را بپذیرید و مطمئن باشید که به زودی او قادر می شود بر بسیاری از ترسها غالب شود.
 • - قبل از اینکه کودک را با عوامل ترس هماهنگ کنید، به او فرصت دهید که مدتی از آن فرار کند.
 • - کودک را مورد توجه قرار دهید و او را در هر فرصتی تشویق کنید.
 • - هنکامی که کودک می ترسد او را مورد حمایت قرار دهید.
 • - در صورتیکه کودک اجباراً به عامل یا وضعیت ترس آور نزدیک شد به او اجازه دهید که آن را تجربه کند، اما او را در این شرایط زیر نظر داشته باشید.
 • - ترسهای کودک را با توجه به شخصیت او تجزیه و تحلیل کنید و پس از شناسایی علت و ریشه ترس او، موقعیت های ترس آور را از بین ببرید تا او کمتر دچار ترس شود.
 • - سعی کنید که با انواع ترس ها و چگونگی مقابله با آن آشنا شوید.
 • - بصورتی ساده و قابل فهم، علت ترس را برای کودک روشن کنید و در هر نوبت همان توضیح را تکرار کنید تا کودک به مرور قدرت و توانایی پیدا کند و پس از مدتی ترس از او بریزد.
 • - با کودک به گونه ای برخورد کنید که با واقعه های غیرحقیقی مسبب ترس عادت کند.
 • - به کودک کارهایی که توان انجام آن را دارد محول کنید و به این وسیله اعتماد به نفس را در او افزایش دهید.
 • - اگر کودک قبلاً از چیزی می ترسیده و حال مایل است به آن نزدیک شود، به او در این جهت کمک کنید.
 • - اگر ترس کودک بیش از حد معمول است و سبب نگرانی شما می باشد، پیشنهاد می شود به متخصص مربوطه مراجعه کنید.

برگرفته از کتاب روان شناسی کودک (چگونگی رفتار با کودکان)

.

منبع :