آکاایران: نشانه های که بیان می کنند کودکتان خوابش میاد

کودکان هر روز نیاز به مقدار زیادی خواب دارند تا کارکرد خوبی داشته باشند و انرژی شان را بازیابند.

برای اینکه اطمینان حاصل شود که کودک شما به مقدار کافی خوابیده است، باید به رفتارهای او و نشانه های هشداردهنده نیاز او به چرت زدن یا زودتر به خواب رفتن توجه داشته باشید.

آکاایران: نشانه های که بیان می کنند کودکتان خوابش میاد


اینها شواهدی هستند که نشان می دهند که کودک شما نیاز به خواب بیشتر دارد:
• خواب آلودگی در طول روز.
• تحریک پذیرشدن یا ناراحتی کودک در اواخر عصر.
• نشانه های پرخاشگری، بی صبری، جنب و جوش بیش از حد یا بی توجهی.
•اشکال در تمرکز یا انجام تکلیف های خانه.

.

منبع :