آکاایران: کسانی که به آل اعتقاد دارند، میگویند که باید بالای سر نوزاد تا شش روز یک چاقو یا قیچی گذاشت تا موجوداتی مانند آل به کودک صدمه نزنند. اما این عقاید از کجا می آیند؟
آل یکی از موجودات افسانه ای در باور عوام ایران قدیم بوده است. آل به معنی سرخ رنگ است. در دانشنامه ها آمده : آل یا زائوترسان موجودی خیالی -افسانه ای بوده است و در گذشته بر این باور بودند که اگر زن تازه زا یا نوزاد را تنها بگذارند آل آمده و به او صدمه میرساند.
 آل بصورت موجودی نامریی به شکل زنی لاغر توصیف شده. میگویند آل از چیزهای فلزی نوک تیز می ترسد. همچنین زائو و کودک تا شش روز نباید تنها بمانند. گفته شده بهتر است در زمان تنها بودن نوزاد، قرآنی را دربالای سرش بگذارند
تا آنجا که ما تحقیق کردیم، کلیه منابع میگویند که این داستان خرافات است. اما تنها نگذاشتن نوزاد و مادرش تا یک هفته و مراقبت از آنها امری است که می تواند به تامین سلامت نوزاد و مادری که تازه فرزندی را به دنیا آورده کمک کند

اما این خرافات از کجا آمده است؟
در زمان های قدیم، شاید از نیم قرن پیش، که مشکلات بهداشتی و بیماری در ایران زیاد بوده است، مادر در اواخر بارداری یا پس از زایمان دچار توهماتی می شده است که هنوز نیز این توهمات در بسیاری از زنان باردار دیده میشود. 
این توهمات امروزه در دسته بیماری سایکوز پس از زایمان جا میگیرد که حتی احتمال خودکشی مادر نیز در آن وجود دارد. اما در قدیم چون چنین علمی درباره اینگونه افسردگی ها یا بیماری های پس از زایمان وجود نداشته است و گاهی توهمات زائو باعث تولید چنین خرافاتی می شده است.
سایکوز پس از زایمان چیست؟

سایکوز پس از زایمان یا هزیان،  بصورت افکار خودکشی وبچه کشی در مادران تشخیص داده میشود. میزان شیوع آن، یک در هر هزار تولد است و در حدود ۵۰% ، در زایمان های اول خود را نشان میدهد و حدود ۵۰% مادران که دچار این عارضه میشوند، دارای سابقه خانوادگی اختلالات خلقی میباشند. این بیماری گاهی در مورد مردان هم امکان بروز دارد که پدر فکر میکند نوزاد جای او را گرفته است.

آکاایران: با گذاشتن چاقو بالای سر نوزاد، آل از او دور می شود

زایمان یک دوره پر استرس برای زنان است  که منجر به بیماری های افسردگی و روان پریشی میشود. 
به همین دلیل در درمان سایکوز پس از زایمان معمولا از داروهای ضد افسردگی یا داروهای قوی تر استفاده میشود. البته در صورتی که زن باردار نباشد یا مادر شیره نباشد. 
همچنین توجه خانواده و همسر می تواند بسیار کمک کننده باشد. اما اگر مادر دچار این عارضه شده است ، باید نوزاد را از مادر تا زمان بهبود دور نگه دارند تا سلامت نوزاد تامین شود.

وب سایت نی نی کده

.

منبع :