bxs1
با انجام اینگونه کارها بچه هایتان را شاد و شاد و شادتر کنید.

کمی به بچه ها سواری بدهید! می توانید او را روی دوشتان دور خانه بگردانیدو آنها را شاد کنید

آکاایران: کودکانتان را شاد کنید!!


  • در جنگل یا پارکی نزدیک خانه، با بچه ها پیاده روی کنید.بچه ها در کنار شما بودن را د وست دارند و شاد می شوند.
  • خودتان دوچرخه سواری را به بچه ها یاد بدهید.
  • ستاره ها و پرتاب شهاب ها را تماشا کنید.اول یا دوم اردیبهشت، اوایل مرداد و اواخر آبان می توانید پرتاب شهاب ها را در آسمان ببینید.
  • فرزندانتان را به محلی ببرید که در آن بزرگ شده اید. حتی اگر لازم است که به شهر دیگری سفر کنید،این کار را انجام دهید.
  • آنها را به یک کارخانه شکلات سازی یا آشپزخانه یک قنادی ببرید. 
  • خواب هایتان را برای یکدیگر تعریف کنید.
  • در روزهای پیروزی انقلاب یا جشن های دیگر، بچه ها را به خیابان ببرید تا آتش بازی و شادی مردم را ببینند.
  • در صورت امکان، در یکی از گردش های علمی یا دیگر فعالیت های گروهی مدرسه، بچه ها را همراهی کنید.
  • کتابی را که خودتان در بچگی دوست داشتید، برای فرزندتان بخوانید. و کودکتان را شاد کنید.

.

منبع :